Liturgia pokutna z Papieżem

Do budowania cywilizacji miłości zachęcił Benedykt XVI młodzież diecezji rzymskiej zebraną 29 kwietnia po południu w Watykanie. Sama Bazylika św. Piotra nie mieściła wszystkich uczestników nabożeństwa pokutnego przygotowującego do niedzielnych obchodów 22. Światowego Dnia Młodzieży.

Przed przybyciem do świątyni Papież pozdrowił młodych obecnych w Auli Pawła VI, którzy śledzili liturgię w telewizyjnym połączeniu z bazyliką i również mogli przystąpić do sakramentu pojednania.

W homilii Ojciec Święty nawiązał do hasła tegorocznego Dnia Młodzieży: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,34). Wskazał, że w sakramencie pokuty każdy z nas doświadcza osobiście Bożego miłosierdzia. Miłość Boga do człowieka objawia się w Chrystusowym krzyżu.

Chrystus pociąga nas ku sobie, byśmy ze swej strony uczyli się kochać braci tą samą co On miłością - mówił Papież przypominając potrzebę odnowionej zdolności kochania braci. "Wychodząc z tej liturgii z sercami napełnionymi doświadczeniem Bożej miłości, bądźcie gotowi «odważyć się» kochać w swych rodzinach, w relacjach z przyjaciółmi i także z tymi, którzy was skrzywdzili. Bądźcie gotowi wpływać autentycznie chrześcijańskim świadectwem na środowiska studiów i pracy. Działajcie we wspólnotach parafialnych, grupach, ruchach, stowarzyszeniach i w każdym środowisku społeczeństwa - zachęcał Benedykt XVI. Narzeczeństwo przeżywajcie w prawdziwej miłości, która łączy się zawsze ze wzajemnym szacunkiem – czystym i odpowiedzialnym" - zachęcał Benedykt XVI.

Tych, którzy czują powołanie do życia szczególnie Bogu poświęconego Papież wezwał do odpowiedzi wielkodusznej i bezkompromisowej. "Oddając się Bogu i braciom, doświadczycie radości tych, którzy nie ulegają przytłaczającemu zbyt często egoizmowi" - stwierdził Benedykt XVI. - Ale to wszystko ma oczywiście swoją cenę, którą jako pierwszy zapłacił Chrystus. Każdy Jego uczeń też ją musi zapłacić, chociaż w o wiele mniejszym stopniu, niż Nauczyciel. Jest to cena ofiary i wyrzeczenia, wierności i wytrwania, bez których nie ma i nie może być prawdziwej miłości, w pełni wolnej i dającej radość” - powiedział Papież.

Po homilii i wspólnym akcie pokutnym młodzież przystąpiła do spowiedzi indywidualnych. W Bazylice św. Piotra i w Auli Pawła VI było ok. 200 spowiedników. Niektórych uczestników liturgii osobiście spowiadał Benedykt XVI.

Z Papieżem i rzymską młodzieżą zgromadzoną na nabożeństwie pokutnym w Bazylice św. Piotra łączyli się duchowo młodzi chrześcijanie iraccy. Na dwudniowych rekolekcjach na północy kraju zebrało się 80 młodych, pochodzących z różnych części Iraku, ale mieszkających obecnie w irackim Kurdystanie. Spotkanie odbywa się w sanktuarium maryjnym w Irbil. Zostało zorganizowane przez proboszcza miejscowej parafii chaldejskiej. Jego uczestnicy śledzili transmisję z papieskiej liturgii w Bazylice Watykańskiej, tłumaczoną na arabski i aramejski. Przez całą noc trwać będzie adoracja.

Młodzieżowe rekolekcje w Irbil zakończą się 30 marca Mszą św. Młodzi Irakijczycy marzą, by móc w 2008 r. wziąć udział w światowym spotkaniu młodzieży w Sydney. Nieliczni z nich byli w r. 2005 na Dniu Młodzieży w Kolonii.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama