Węgry: Nowy arcybiskup Egeru

Benedykt XVI przyjął rezygnację z pasterskiego posługiwania w węgierskiej archidiecezji Eger, którą ze względu na wiek złożył 76-letni abp István Seregély. Nowym metropolitą Egeru 15 marca Papież mianował 53-letniego abp. Csabę Ternyáka, dotychczasowego sekretarza Kongregacji ds. Duchowieństwa. Pełnił on tę funkcję przez ostatnich 10 lat.

Nowy arcybiskup Egeru święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1979 w diecezji Győr. Studiował na wydziale teologicznym w Budapeszcie, gdzie uzyskał doktorat, oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

Od roku 1988 był przez 4 lata rektorem Papieskiego Kolegium Węgierskiego w Rzymie. Współpracował w tym czasie z Radiem Watykańskim.

Następnie ks. Csaba Ternyák został w roku 1992 sekretarzem węgierskiego episkopatu oraz w roku 1993 biskupem pomocniczym archidiecezji Ostrzyhomia i Budapesztu. Stanowiska te przyszły metropolita Egeru zajmował aż do nominacji w roku 1997 na arcybiskupa sekretarza Kongregacji ds. Duchowieństwa.

Również na Węgrzech Papież przyjął rezygnację z pasterskiej posługi, złożoną przez biskupa polowego, Tamása Szabó.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama