Watykański apel o współpracę uczelni

Sekretarz Kongregacji d.s. Wychowania Katolickiego zachęcił amerykańskie uczelnie do ściślejszej współpracy z katolickimi szkołami krajów rozwijających się.

Abp Michael Miller wziął udział w spotkaniu Stowarzyszenia Kolegiów i Uniwersytetów Katolickich w Waszyngtonie. Zwrócił uwagę na daleko idącą nierówność zasobów materialnych i narzędzi koniecznych do prowadzenia solidnych badań naukowych.

Zdaniem abp. Millera globalizacja, technologie informatyczne i wszechstronna edukacja stanowią poważne wyzwanie dla katolickiego szkolnictwa wyższego na całym świecie. W zakończonych 5 lutego trzydniowych obradach uczestniczyło ponad 200 rektorów katolickich uczelni w USA.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg