Kara śmierci obraża ludzką godność

Kara śmierci stanowi obrazę ludzkiej godności - stwierdził Benedykt XVI w przesłaniu na III Światowy Kongres Przeciw Karze Śmierci.

Celem zakończonego 3 lutego w Paryżu spotkania było uwrażliwienie na ten problem oraz doprowadzenie do ogłoszenia światowego moratorium na wykonywanie kary głównej.

W liście odczytanym na kongresie Papież przypomniał o obowiązującym chrześcijan "nakazie poszanowania życia ludzkiego". Karę śmierci nazwał "nie tylko zamachem na życie, lecz również obrazą godności człowieka". Podkreślił, że współczesne państwo dysponuje skuteczniejszymi niż kara śmierci środkami zwalczania zbrodni, które dają temu, kto ją popełnił, szansę jej odkupienia.

Uczestnicy trzydniowego kongresu opowiedzieli się za wprowadzeniem międzynarodowego moratorium na wykonywanie kary głównej. Odbył się on z inicjatywy Koalicji Przeciw Karze Śmierci. Ruch ten zainicjowała rzymska Wspólnota św. Idziego. Prowadzi ona akcję popierającą ogłoszenie światowego moratorium na najwyższy wymiar kary. Pod apelem w tej sprawie podpisało się już ponad 5 mln ludzi ze 150 krajów świata

Otwierając obrady Mario Marazziti ze Wspólnoty podkreślił, że najwięcej skazanych zgładzono w Chinach, Arabii Saudyjskiej, Iranie i Stanach Zjednoczonych. Zaznaczył, że mimo pewnych sukcesów batalia o zniesienie kary śmierci nie została jeszcze wygrana.

"Dostrzec można pewną ogólnoświatową tendencję przeciwko tej karze. W ostatnich 15 latach zniosło ją 40 krajów. Można więc powiedzieć, że istnieje - nie dający się już zatrzymać - ruch kulturalny, polityczny i instytucjonalny, wyrażający przekonanie, że ten rodzaj kary jest już nie do przyjęcia. Że jest to kara barbarzyńska, niepotrzebna i nieludzka, która upokarza społeczeństwo, narody i tak samo jak niewolnictwo i tortury powinna stać się wspomnieniem przeszłości. Niestety wciąż istnieją potężne państwa, jak: Indie, Chiny, Stany Zjednoczone i Japonia, które stosują tę karę. Nasza inicjatywa ma dążyć do przyjęcia światowego moratorium przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. W praktyce jednak nie będzie to proste zadanie" - wyjaśnił Marazziti.

Przypomnijmy, że Parlament Europejski przyjął 1 lutego rezolucję, w której wezwał do wprowadzenia - w formie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - natychmiastowego i bezwarunkowego, międzynarodowego moratorium na wykonywanie kary śmierci.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg