Audiencja środowa: O współpracownikach św. Pawła

Do modlitwy "za wszystkich, którzy ofiarowują swe życie Chrystusowi na drodze rad ewangelicznych" wezwał Polaków Benedykt XVI.

W krótkiej wypowiedzi po polsku do naszych rodaków, uczestniczących 31 maja w audiencji ogólnej w Auli Pawła VI, Ojciec Święty przypomniał m.in., że 2 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego.

Katecheza była poświęcona postaciom najbliższych współpracowników św. Pawła w jego posłudze misyjnej i ewangelizacyjnej: Barnaby, Silasa i Apollosa.

Sławomir Nasiorowski z Polskiej Sekcji Sekretariatu Stanu streścił po polsku tekst katechezy papieskiej: "Dzisiaj poznajemy sylwetki najbliższych współpracowników św. Pawła: Barnaby, Silasa i Apollosa. Barnaba to gorliwy lewita z Cypu. Sprzedał swój majątek a pieniądze przekazał Apostołom. To on przedstawił wspólnocie uczniów Chrystusa w Jerozolimie nawróconego św. Pawła. Towarzyszył mu w podróżach misyjnych. Nauczał na Cyprze, w Antiochii, w Ikonium, w Listrze i Derbe. Uczestniczył w Soborze Jerozolimskim. Sylas to człowiek głębokiej wiary, pochodzący z Jerozolimy. Charyzmatyczny mówca, który z przekonaniem zachęcał mieszkańców Antiochii, Syrii i Cylicji do wytrwania w wierze. Wspierał św. Pawła w Macedonii i Grecji, szczególnie w Tesalonikach i Koryncie. Apollos pochodził z Aleksandrii. Jako uczony znający świetnie Pisma, w publicznych dyskusjach wykazywał, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem. Nauczał w Efezie i Koryncie. Wszyscy trzej bez reszty oddani Chrystusowi. W posłudze misyjnej i głoszeniu Słowa Bożego, odnaleźli swoje powołanie i sens życia. Uczmy się od nich apostolskiej gorliwości i poświęcenia dziełu ewangelizacji".

Po wygłoszeniu nauczania i streszczeniu go w kilku językach Ojciec Święty pozdrawiał przybyłych pielgrzymów po francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku i polsku. Pozdrowienia te były nierzadko przerywane śpiewami niektórych grup pątników i okrzykami ku czci papieża. Szczególnie często słychać było włoski okrzyk "Benedetto".

Zwracając się do pielgrzymów z Polski Ojciec Święty powiedział: "Witam obecnych tu Polaków. W piątek przypada święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego. Przez ofiarowanie Jezusa w świątyni Dziewicza Matka zachęca każdego z nas do poświęcenia swego życia Bogu i braciom. Dziękujmy Bogu za wszystkich, którzy ofiarowują swe życie Chrystusowi na drodze rad ewangelicznych. Polecam ich waszej modlitwie. Niech Bóg wam błogosławi!"

Wśród pielgrzymów polskich, obecnych na audiencji, byli emerytowany abp Poznania Juliusz Paetz i biskup pomocniczy diecezji toruńskiej Józef Szamocki.

Publikujemy cały tekst katechezy papieskiej:

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg