Spotkanie Benedykta XII z Rotą Rzymską

Benedykt XVI, spotykając się z pracownikami trybunału Roty Rzymskiej, rozpoczął kolejny rok sądowy.

Trzeba bronić zagrożonej prawdy małżeństwa. Relatywizm i pozytywizm prawny widzą w nim tylko społeczną formalizację związków uczuciowych, a zatem coś przypadkowego, bo takimi bywają ludzkie uczucia. Małżeństwo staje się wówczas nadbudową prawną, którą człowiek może dowolnie manipulować, pozbawiając ten związek nawet charakteru heteroseksualnego.

Zwrócił na to uwagę Benedykt XVI. Przestrzegł też, że kryzys rozumienia małżeństwa odczuwa się dziś również wśród katolików. Niektórzy uważają nierozerwalność małżeństwa za nieosiągalny ideał i usiłują fałszywie interpretować obowiązujące w tym względzie normy kanoniczne. Dlatego audytorzy Roty Rzymskiej są szczególnie odpowiedzialni za wyraźne ukazywanie antropologicznej, zbawczej prawdy o małżeństwie. Ma ona podstawy już w Piśmie Świętym.

„Każde małżeństwo jest niewątpliwie owocem obopólnego wyrażenia zgody przez mężczyznę i kobietę – stwierdził Papież. - Jednak ich wolność wprowadza w czyn naturalną zdolność związaną z ich męskością i kobiecością. Związek zostaje zawarty na mocy zamysłu samego Boga. Stworzył On ich jako mężczyznę i kobietę. Daje im też możność połączenia na zawsze tych naturalnych, wzajemnie się uzupełniających wymiarów ich osób.

Nierozerwalność małżeństwa nie wynika z decydującego zobowiązania tych, którzy je zawierają, ale należy do natury «potężnej więzi ustalonej przez Stwórcę». Nowożeńcy muszą się decydująco zobowiązać właśnie dlatego, że małżeństwo jest nierozerwalne w Bożym zamyśle stworzenia i odkupienia. Istotny charakter prawny małżeństwa polega właśnie na tej więzi, która dla mężczyzny i kobiety jest wymogiem sprawiedliwości i miłości. Od niego – ze względu na dobro ich samych i wszystkich – nie mogą się oni uchylić, nie przecząc równocześnie temu, co sam Bóg w nich dokonał” - dodał Ojciec Święty.

W imieniu pracowników Roty Rzymskiej zwrócił się do Papieża jej dziekan, bp Antoni Stankiewicz. Poinformował on m.in., że trybunał ten rozpatruje obecnie w drodze apelacji czy odwołania 1181 spraw – w tym 687 z Europy, 413 z Ameryki, 64 z Azji, 12 z Afryki, a 5 z Australii i Nowej Zelandii.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg