Benedykt XVI zachęca Polaków do modlitwy o jedność chrześcijan

Podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie Benedykt XVI zachęcał Polaków do modlitwy o jedność chrześcijan.

"Zgodnie ze wskazaniami Soboru Watykańskiego II, kontynuując dzieło Pawła VI i Jana Pawła II, podejmujemy modlitwę oraz wysiłki w celu wzajemnego poznania i wspólnego poszukiwania Prawdy, abyśmy byli jedno w Chrystusie" - powiedział Papież.

Na placu św. Piotra w Watykanie zebrało się kilka tysięcy pielgrzymów z całego świata, w tym wielu Polaków. Papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach.

Zwracając się do pielgrzymów z Polski powiedział: "Pozdrawiam wszystkich Polaków. W tym tygodniu w sposób szczególny modlimy się o jedność chrześcijan. Zgodnie ze wskazaniami Soboru Watykańskiego II, kontynuując dzieło Pawła VI i Jana Pawła II, podejmujemy modlitwę oraz wysiłki w celu wzajemnego poznania i wspólnego poszukiwania Prawdy, abyśmy byli jedno w Chrystusie. Niech Duch Święty, źródło jedności, napełnia wasze serca łaską i błogosławieństwem".

Publikujemy cały tekst papieskiego przemówienia.

Drodzy bracia i siostry!

Niedziela dzisiejsza przypada w Tygodniu Powszechnych Modlitw o Jedność Chrześcijan, który jak wiadomo obchodzony jest co roku na naszej półkuli w dniach od 18 do 25 stycznia. W 2007 roku jego tematem są słowa pochodzące z Ewangelii Marka, odnoszące się do zachwytu ludzi nad uzdrowieniem głuchoniemego przez Jezusa: "Głuchym słuch przywraca i niemym mowę" (Mk 7 ,37). Zamierzam szerzej skomentować ten biblijny temat 25 stycznia, w uroczystość Nawrócenia św. Pawła, kiedy z okazji zakończenia Tygodnia Modlitw przewodniczyć będę o godz. 17,30 nabożeństwu Nieszporów w bazylice św. Pawła za Murami. Oczekuję waszego licznego przybycia na to liturgiczne spotkanie, ponieważ jedność osiąga się przede wszystkim modlitwą, a im bardziej zbiorowa jest modlitwa, tym bardziej jest miła Panu.

W tym roku wstępny projekt Tygodnia, przyjęty następnie przez międzynarodowy komitet mieszany, przygotowany został przez wiernych z Umlazi, w Południowej Afryce, miasta bardzo biednego, gdzie AIDS przybrał rozmiary pandemii i gdzie bardzo nikłe są ludzkie nadzieje. Jednak zmartwychwstały Chrystus jest nadzieją dla wszystkich. A szczególnie dla chrześcijan. Jako spadkobiercy podziałów, do których doszło w przeszłości, chcieli oni przy tej okazji rzucić apel: Chrystus wszystko może, On "głuchym słuch przywraca i niemym mowę" (Mk 7, 37), to znaczy zdolny jest wzbudzić w chrześcijanach żarliwe pragnienie słuchania drugiego, porozumienia się z drugim i rozmawiania z nim językiem wzajemnej miłości.

Tydzień Powszechnych Modlitw o Jedność Chrześcijan przypomina nam tym samym, że ekumenizm jest doświadczeniem głębokiego dialogu, wzajemnego słuchania się i rozmowy, lepszego poznania; to zadanie, które mogą wykonać wszyscy, szczególnie jeśli chodzi o ekumenizm duchowy, oparty na możliwych w tej chwili wśród chrześcijan modlitwie i dzieleniu się. Życzę, aby pragnienie jedności, przełożone na modlitwę i braterską współpracę w celu niesienia ulgi cierpieniom człowieka, mogło szerzyć się coraz bardziej na szczeblu parafii i ruchów kościelnych oraz w instytutach zakonnych. Korzystam z okazji, by podziękować komisji ekumenicznej Wikariatu Rzymu oraz proboszczom miasta, którzy zachęcają wiernych do obchodzenia Tygodnia. Mówiąc ogólniej, wdzięczny jestem tym wszystkim, którzy w różnych częściach świata z przekonaniem i uporem modlą się i działają na rzecz jedności. Niech Maryja, Matka Kościoła, pomoże wszystkim wiernym otworzyć się wewnętrznie przez Chrystusa na wzajemne porozumienie w miłości i prawdzie, aby stać się w Nim jednym sercem i jednym duchem (por. Dz 4, 32).

Po modlitwie Anioł Pański:

(po polsku) Pozdrawiam wszystkich Polaków. W tym tygodniu w sposób szczególny modlimy się o jedność chrześcijan. Zgodnie ze wskazaniami Soboru Watykańskiego II, kontynuując dzieło Pawła VI i Jana Pawła II, podejmujemy modlitwę oraz wysiłki w celu wzajemnego poznania i wspólnego poszukiwania Prawdy, abyśmy byli jedno w Chrystusie. Niech Duch Święty, źródło jedności, napełnia wasze serca łaską i błogosławieństwem

(po włosku) Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów włoskich, w szczególności inicjatorów programu "Zmień zabawkę", którzy w mieście Lecce [na południu kraju - przyp. KAI] wezwali dzieci do porzucenia zabawek przypominających broń. Gratuluję im tej inicjatywy i chciałbym poszerzyć ten apel: chrońmy dzieciństwo przed zarażeniem przemocą!

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg