Papież spotkał się z ekumeniczną delegacją Finlandii

Na znaczenie wspólnego świadectwa wiary zwrócił uwagę Papież przyjmując ekumeniczną delegację z Finlandii.

Przedstawiciele dominującego w tym kraju Kościoła luterańskiego przybywają każdego roku do Rzymu wraz z reprezentacją Kościoła katolickiego z okazji święta patrona kraju – św. Henryka.

Benedykt XVI wyraził uznanie dla rozwoju dialogu ekumenicznego w Finlandii. „Tego właśnie przekonującego świadectwa o przewodniej i zbawczej prawdzie Ewangelii szukają i potrzebują je usłyszeć wszyscy ludzie. Ze strony chrześcijan wymaga ono odwagi. Rzeczywiście, jak powiedziałem podczas ekumenicznych nieszporów w czasie mojej podróży do Bawarii „przyczyną zarzucenia tematyki usprawiedliwienia i przebaczenia grzechów jest w gruncie rzeczy osłabienie naszej relacji z Bogiem. Dlatego najważniejszym zadaniem jest odkrycie na nowo żyjącego Boga – w naszym życiu, w naszej epoce i w społeczeństwie” – powiedział Benedykt XVI.

Papież podkreślił, że „we Wspólnej Deklaracji na temat Nauki o Usprawiedliwieniu luteranie i katolicy przemierzyli istotny dystans w dziedzinie teologii”. Pozostaje jednak wiele do zrobienia. Dlatego też dodaje otuchy fakt, że dialog katolicko-luterański w Finlandii i Szwecji podejmuje temat „Usprawiedliwienie w życiu Kościoła”. „Mam nadzieję i modlę się, aby rozmowy te przyczyniły się skutecznie do poszukiwania pełnej i widzialnej jedności Kościoła, zapewniając jednocześnie coraz jaśniejsze odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące życia i społeczeństwa” powiedział do ekumenicznej delegacji z Finlandii Benedykt XVI.

W skład delegacji wchodził katolicki biskup Helsinek, Józef Wróbel. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazał on, że „Kościół luterański w Finlandii reprezentuje bardzo jasną i stabilną strukturę hierarchiczną, co oznacza, że bardzo łatwo znaleźć osoby, które w sposób reprezentatywny występują w jego imieniu. Równocześnie ten Kościół w jasny sposób przedstawia wyraz swojej wiary. Drugi wymiar to ten, że po jakimś okresie entuzjazmu intelektualnego w tej chwili relacje ekumeniczne, nie tylko w Finlandii, ale i w całym Kościele weszły w stan realizmu”. Według bp. Wróbla oznacza to świadomość, że jedność jest naszym obowiązkiem, ale jednocześnie jesteśmy świadomi, że ponowna jedność widzialna to nie jest kwestia kilku dni, miesięcy czy lat. „To jest długi proces, w którym uczestniczy nie tylko intelekt, myśli teologiczna, ale również ludzkie serce, inspirowane przez Ducha Świętego” – powiedział katolicki biskup Helsinek.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg