Benedykt XVI: Nie będzie nowego ładu bez zbliżenia do Boga

Rządzący, ludzie nauki, duchowi przywódcy wielkich religii niechrześcijańskich: w tych grupach ludzi Kościół widzi dzisiejszych Trzech Króli. Zwrócił na to uwagę Benedykt XVI sprawując w Bazylice Watykańskiej Mszę w uroczystość Objawienia Pańskiego.

W homilii nawiązał do dziedzictwa Soboru Watykańskiego II. Przypomniał aktualność soborowych przesłań. Kierujących państwami Papież zachęcił do zaprowadzania pokoju, naukowców – do poszukiwania prawdy, a przywódców religii niechrześcijańskich do odważnej konfrontacji z orędziem Chrystusa.

Benedykt XVI zauważył, że nie sposób zaprowadzić na świecie nowego porządku gospodarczego i politycznego bez odnowy duchowej i zbliżenia do Boga. "Na początku trzeciego tysiąclecia znajdujemy się w samym centrum tej fazy ludzkich dziejów, którą zwykło się już nazywać globalizacją - mówił Papież.

- Z drugiej strony zdajemy sobie dzisiaj sprawę, jak łatwo utracić z pola widzenia granice tego wyzwania właśnie dlatego, że jesteśmy w nie zaangażowani". Ojciec Święty zauważył, że ryzyko to jest silnie potęgowane ogromną ekspansją masmediów. Z jednej strony "nieskończenie mnożą one informacje, a z drugiej zdają się osłabiać nasze zdolności do krytycznej syntezy".

Papież wskazał w homilii, że dzisiejsze święto może pomóc odzyskać właściwą perspektywę. Ukazuje Chrystusa jako Światłość Świata, prowadzącą ku obiecanej ziemi wolności, sprawiedliwości i pokoju.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg