Wspólna deklaracja katolicko-prawosławna podpisana

Wspólną deklarację podpisali w czwartek (30 listopada) Benedykt XVI i Bartłomiej I.

Benedykt XVI w prawosławnej katedrze św. Jerzego w Stambule, wziął udział w liturgii z okazji uroczystości patrona patriarchatu, św. Andrzeja. Papież wygłosił przemówienie. Krótko po południu polskiego czasu w czasie osobnej uroczystości wraz patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem podpisał wspólną deklarację. Przed podpisaniem tekst deklaracji został odczytany po francusku i po angielsku.

Benedykt XVI i Bartłomiej I wyrażają w niej wolę osiągnięcia dalszych postępów w zbliżeniu między Kościołami katolickim i prawosławnym.

Benedykt XVI i Bartłomiej I pozytywnie ocenili proces tworzenia Unii Europejskiej, wskazując zarazem na potrzebę uwzględniania w procesie jednoczenia Europy praw mniejszości religijnych, ich tradycji kulturalnych i ich specyfiki religijnej.

Zaakcentowali również, że "katolicy i prawosławni są powołani do podejmowania wspólnie działań na rzecz poszanowania praw człowieka, każdego ludzkiego istnienia, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, jak również na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego".

Deklaracja wyraża także wspólną troskę obu Kościołów o losy Bliskiego Wschodu, "gdzie nasz Pan mieszkał, cierpiał i umarł, a następnie zmartwychwstał i gdzie od tylu wieków żyje rzesza naszych chrześcijańskich braci". Benedykt XVI i Bartłomiej I apelują o współistnienie między różnymi narodami, Kościołami i religiami, które tam istnieją.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama