Kościół wezwany do głoszenia pokoju

O pokoju na świecie mówił Benedykt XVI w homilii podczas Mszy św. odprawianej w Efezie.

Sprawując Mszę św. obok Domu Maryi Benedykt XVI akcentował potrzebę pokoju nie tylko między narodami, ale także między poszczególnymi ludźmi.

"Jezus przyszedł, by przynieść pokój wszystkim narodom" - przypomniał Ojciec święty. Powiedział, że Kościół winien głosić światu pokój i być w świecie jego znakiem i narzędziem. Zwrócił uwagę, że Maryję czczą również wyznawcy islamu.

Bardzo duży nacisk Papież położył na potrzebę jedności chrześcijan, wskazując na jej pokojotwórczą rolę. Homilię zakończył życzeniem pokoju wygłoszonym po turecku.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama