'Ad limina': Priorytety dla Kościoła w Niemczech

O potrzebie roztropności w reformie struktur kościelnych mówił papież przyjmując drugą grupę biskupów niemieckich na zakończenie ich wizyty Ad limina Apostolorum.

Jako priorytetowe wyzwania duszpasterskie w południowych i zachodnich Niemczech Benedykt XVI wskazał przekaz wiary młodym pokoleniom, charytatywne dzieła Kościoła, przygotowanie do życia w rodzinie oraz ekumenizm.

W obliczu malejącej liczby księży oraz wiernych uczestniczących w niedzielnych liturgiach Benedykt XVI zachęcił niemieckich biskupów by nie ograniczali się jedynie do chłodnych kalkulacji. Duszpasterskie plany diecezji winny być przygotowywane przez kompetentnych księży i współpracowników, troszczących się o duchowe dobro wiernych. Papież przypomniał liczne posługi, które mogą spełniać wierni świeccy, jak choćby nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Winny być one jednak pełnione nie w duchu dążenia do coraz ważniejszych funkcji w strukturach kościelnych, ale w duchu służby.

Benedykt XVI wskazał też 4 obszary pracy duszpasterskiej ważne w zachodnich i południowych Niemczech. Pierwszym priorytetem jest przekaz wiary młodym pokoleniom. W kulturze całkiem zsekularyzowanej, na polu młodzieżowym ważne jest podtrzymywanie pracy z ministrantami, chórami oraz większe otwarcie na ruchy kościelne. Drugim obszarem zaangażowania są dobrze funkcjonujące kościelne dzieła charytatywne. Papież zachęcił do uważnego ich prowadzenia, aby działalność płynąca z miłości nie uległa wpływom politycznym.

W czasach lęku przed decyzjami na całe życie ważnym zadaniem stojącym przed Kościołem w Niemczech jest także dobre przygotowanie młodych do życia w małżeństwie i rodzinie. Benedykt XVI wezwał biskupów by uczynili w tym kierunku wszystko co tylko możliwe. Czwartym priorytetem duszpasterskim wskazanym przez Papieża jest ekumenizm. Godne pochwały są wspólne modlitwy i dokumenty, na których jednak współpraca nie powinna a się kończyć. Widzialnymi przejawami jedności pozostają wspólne działania, zarówno na polu społecznym, jak i politycznym.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama