Benedykt XVI: Wytrwałość w kształtowaniu chrześcijańskich postaw

Na znaczenie formacji chrześcijańskiej w młodym Kościele Malawi wskazał papież 6-osobowej grupie biskupów tego afrykańskiego kraju, którzy przybyli z wizytą ad Limina Apostolorum. Każdego z nich przyjął w tych dniach na audiencjach prywatnych - w tym trzech 29 sierpnia.

Benedykt XVI zwrócił uwagę na piękny sposób przeżywania liturgii na Czarnym Lądzie – w tym również w Malawi. Świadczy to o żywotności wspólnot chrześcijańskich w tych krajach, gdzie większość ludności stanowi młodzież. Potrzebuje ona dobrej formacji i katechezy, a to wymaga odpowiedniego przygotowania nauczycieli i katechistów. Ojciec święty wyraził nadzieję na wkład, jaki może dać w tej dziedzinie niedawno otwarty Katolicki Uniwersytet Malawi.

Zachęcił biskupów, by czynili wszystko co w ich mocy dla zapewnienia tej uczelni niezbędnych środków oraz wysokiego poziomu nauczania i wierności nauce Kościoła. Winni też oni dbać o formację duchowieństwa. Księża nie mogą ulegać pokusie traktowania kapłaństwa jako środka do poprawienia swej sytuacji socjalnej. Biskupi mają im dawać osobisty przykład służby Chrystusowi. Papież wyraził uznanie dla troski episkopatu Malawi o problemy społeczne tego kraju.

„Bezpieczeństwo żywnościowe zagrożone jest nie tylko suszą, ale również nieefektywnym i niesprawiedliwym zarządzeniem w rolnictwie. AIDS szerzy się coraz bardziej, a powodem tego jest niewierność współmałżonkowi czy nie praktykowanie wstrzemięźliwości seksualnej. Prawa kobiet, osób niepełnoletnich i dzieci nienarodzonych pogwałca się cynicznie przez handel «żywym towarem», przemoc w rodzinie i propagowanie aborcji. Nigdy nie przestawajcie głosić prawdy i trzymajcie się jej «w porę i nie w porę», albowiem «prawda was wyzwoli»” – powiedział Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama