Biskupi Łotwy u papieża

Benedykt XVI przyjął 4 biskupów łotewskich, w tym metropolitę Rygi, kard. Jānisa Pujatsa. Audiencje odbyły się w ramach trwającej od 16 czerwca wizyty ad limina Apostolorum biskupów krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii.

Wśród łotewskich biskupów przyjętych 19 czerwca przez papieża byli ordynariusz diecezji lipawskiej, Vilhelms Lapelis, oraz biskup diecezji rzeżycko-agłońskiej, Jānis Bulis.

- Pierwszy raz w życiu spotkałem się z ojcem świętym sam na sam – mówił ze wzruszeniem bp Lapelis. Podkreślił, że było to dla niego prawdziwe spotkanie z ojcem. „Przybyliśmy z Łotwy by pobyć z papieżem, opowiedzieć mu o naszym życiu i usłyszeć od niego słowa wiary, nadziei i wsparcia”. Bp Lapelis wyznał, że podziękował Benedyktowi XVI za jego kazania i przemówienia. „Dziękowałem szczególnie za to, o czym mówił w Polsce. Wielkie wrażenie zrobiło na mnie przemówienie do kapłanów” – powiedział ordynariusz diecezji lipawskiej.

Z kolei bp Jānis Bulis stwierdził, że „Benedykt XVI rozmawiał z łotewskimi biskupami jak ojciec ze swymi synami. Pytał czy ciężko jest pracować, jaki jest stan diecezji, ile mamy parafii, ilu księży oraz o to ilu kleryków jest w seminarium”. – Powiedziałem Benedyktowi XVI, że cały naród modli się za niego, że co miesiąc odprawiamy msze w jego intencji i nieustannie wspieramy go duchowo – mówił po spotkaniu z ojcem świętym diecezji rzeżycko-agłońskiej.

Pierwszy kościół na Łotwie wzniesiono w roku 1048. Pod koniec XII stulecia pierwszym biskupem tych ziem był św. Meinhard. Na początku XIII w. założono zakon kawalerów mieczowych – połączony później z krzyżakami – i miasto Rygę. W połowie stulecia (w latach 1254-55) stała się ona stolicą metropolii obejmującej też diecezje krzyżackich Prus, w tym warmińską i chełmińską. W XVI w. Łotwa uległa wpływom reformacji, umocnionym w następnym stuleciu, gdy większość kraju była pod panowaniem szwedzkim. Katolicyzm silniejszy był w części zależnej od Polski. W roku 1585 ukazała się w Wilnie pierwsza książka po łotewsku – jezuicki katechizm św. Piotra Kanizego. W XVIII w. cała Łotwa dostała się pod panowanie Rosji. W roku 1918 powstało niepodległe państwo łotewskie, które 4 lata później zawarło konkordat ze Stolicą Apostolską. Zapoczątkowana w roku 1940 okupacja sowiecka przyniosła nowe prześladowania narodowe i religijne, które ustały dopiero z przywróceniem niepodległości w roku 1991. W dwa lata później Łotwę odwiedził Jan Paweł II.

Aktualnie na Łotwie katolicy stanowią 1/5 liczącej 2 mln 350 tys. ludności i mają 4 diecezje. Natomiast najliczniejsi są luteranie, stanowiący 1/4 Łotyszów. Prawosławnych jest tam 10 proc., 4 proc. – starowierców, a 2 proc. – chrześcijan innych wyznań. Łotewski Kościół prowadzi duszpasterstwo w 271 parafiach, ma kilka szkół różnego stopnia, prowadzi cotygodniowy program katolicki w telewizji państwowej i audycje w chrześcijańskiej rozgłośni radiowej, która retransmituje też Radio Watykańskie.

W ramach tej samej wizyty ad limina Apostolorum Benedykt XVI przyjął też 4 biskupów litewskich, w tym metropolitę Kowna, abp. Sigitasa Tamkeviciusa.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama