Watykan: Dawać wiarygodne świadectwo Ewangelii i jej paradoksom

Osoby konsekrowane winny dawać wiarygodne świadectwo Ewangelii i jej paradoksom, nie idąc za mentalnością świata. Przypomniał o tym papież, przyjmując w Watykanie przełożonych i przełożone generalne zakonów i zgromadzeń oraz instytutów świeckich.

„Jesteście powołani, by wspierać i kierować swych braci i siostry w czasach niełatwych, dla których znamienne są różnorodne zasadzki – powiedział Benedykt XVI. Podkreślił, że konsekrowani i konsekrowane mają dziś za zadanie być świadkami przemieniającej obecności Boga w świecie coraz bardziej zdezorientowanym i nieuporządkowanym; w świecie, w którym odcienie zastąpiły wyraźne kolory. "Umieć patrzeć na nasze czasy oczyma wiary oznacza być w stanie patrzeć na człowieka, świat i historię w świetle Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. On jeden może być drogowskazem dla człowieka, który podlega zarówno uwarunkowaniom mentalności koncentrującej uwagę na subiektywnych doznaniach, jak i ograniczeniom logiki technokratycznej” - stwierdził papież.

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że ostatnio życie konsekrowane pojmuje się w duchu bardziej ewangelicznym, kościelnym i apostolskim. Jednak wiele osób konsekrowanych ulega wpływom zlaicyzowanej kultury, sądząc, że przez nią łatwiej dotrą do współczesnego świata. Konsekwencją tego jest narażanie się na zasadzki mentalności konsumpcyjnej. Osoby konsekrowane i ich wspólnoty winny zatem na nowo odkrywać konieczność wolności od wszystkich fałszywych idoli, by całkowicie należeć do Chrystusa.

W audiencji dla blisko 1500 przełożonych generalnych uczestniczył ojciec Jan Rokosz, generał księży marianów. „Wielu przełożonych generalnych na świecie czekało na to spotkanie z Benedyktem XVI. Chcieli z jednej strony usłyszeć to, czego ojciec święty oczekuje od życia zakonnego męskiego i żeńskiego w Kościele, a z drugiej strony usłyszeć słowo umocnienia, oświecenia na naszej drodze służby dla Kościoła. Dla mnie - powiedział ojciec Jan Rokosz - początkującego przełożonego generalnego, to spotkanie było wyjątkowym wydarzeniem. Z jednej strony ojciec święty uznał ogromną rolę życia zakonnego w Kościele, a z drugiej strony zaprosił nas, osoby konsekrowane, do jeszcze większego radykalizmu, do bycia wiarygodnym znakiem Ewangelii miłości Boga w świecie, czego jak zaznaczył, dość często w ostatnim czasie brakowało”.

W spotkaniu z papieżem uczestniczyli również przełożeni generalni instytutów świeckich. Przewodniczącą ich Światowej Konferencji jest Ewa Kusz z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

Ewa Kusz: Instytutów świeckich na świecie, zatwierdzonych przez Kongregację do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego jest 216, a przez Kongregację dla Kościołów Wschodnich 4, daje to około 40 tys. członków na całym świecie. Osoby, które przychodzą do każdego instytutu świeckiego zobowiązują się do życia radami ewangelicznymi: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i tę wartość zjednoczenia z Chrystusem próbują wnosić w świat. Skupiają mężczyzn, kobiety i kapłanów. Nasi członkowie zmagają się zarówno z bezrobociem, z pewną biedą – to zależy gdzie żyją, jak i są w rządach poszczególnych krajów, są na uniwersytetach. Każdy osobiście staje przed tymi wyzwaniami, jakie ma w najbliższym obszarze swojego życia. Czym są instytuty świeckie? – Znakiem nadziei i miłości, pośród świata, który tę nadzieję traci.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama