Rzym: Jubileusz Instytutu Jana Pawła II

„Spuścizna Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny: kochać ludzką miłość" - to tytuł kongresu na Uniwersytecie Urbaniańskim w Rzymie.

Zorganizował go obchodzący swe 25-lecie Papieski Instytut Jana Pawła II do studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Jubileusz jest okazją podsumowania różnorodnych wyrazów troski Jana Pawła II o małżeństwo i rodzinę, aby jego wizja mogła być skuteczniej przekazywana i nadal przynosić owoce. Kilkusetosobową grupę uczestników kongresu Benedykt XVI przyjął w Auli Błogosławieństw.

Papież zwrócił uwagę, że małżeństwo oparte na wyłącznej miłości jest ikoną stosunku Boga do narodu wybranego i odwrotnie: sposób kochania Boga jest miarą miłości ludzkiej. Nowa ewangelizacja, do której wzywał Jan Paweł II, potrzebuje pogłębionej refleksji nad ludzką miłością. Może się ona dokonać także przez studia akademickie, przyczyniając się do przezwyciężenia tak bardzo rozpowszechnionego dziś, ograniczonego pojmowania miłości jedynie na prywatny użytek.

"Prawdziwa miłość przemienia się w światło, które wiedzie całe życie ku jego pełni, stwarzając człowiekowi sprzyjające środowisko. W ten sposób wspólnota życia i miłości, którą jest małżeństwo, jawi się jako prawdziwe dobro społeczeństwa - powiedział papież do uczestników kongresu. Jako potrzebę szczególnie pilną wskazał uniknięcie pomieszania małżeństwa z innymi typami związków, opartymi na miłości ułomnej. "Jedynie opoka pełnej i nieodwołalnej miłości między mężczyzną i kobietą jest w stanie dać podstawy pod budowę społeczeństwa, które stanie się domem dla wszystkich ludzi" - stwierdził Benedykt XVI.

Papież przypomniał także dramatyczne okoliczności powstania Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Na audiencji, podczas której Jan Paweł II miał ogłosić jego utworzenie, 13 maja 1981 roku, padł on ofiarą zamachu.

Wśród prelegentów jubileuszowego kongresu jest prof. Stanisław Grygiel. W wypowiedzi dla Radia Watykańskiego podkreślił on, że celem obecnego kongresu jest rozwinięcie refleksji antropologicznej, zarówno w teologii jak i w filozofii, w oparciu o punkty istotne w nauczaniu Jana Pawła II. Chodzi o takie zagadnienia jak np: piękno ciała, miłość ludzka, jak w tym zjednoczeniu się kobiety z mężczyzną rodzi się małżeństwo, rodzina, społeczeństwo i Kościół. „Jeżeli ta relacja, nawet w sferze seksualnej rozpada się, albo jest taka, jaką nie powinna być, to wtedy leży małżeństwo, leży rodzina, leży społeczeństwo, ale i Kościół upada wtedy” – powiedział prof. Grygiel.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama