Wielki Czwartek w Bazylice Bożego Grobu

O jedność wszystkich chrześcijan modlono się w czasie wielkoczwartkowej liturgii w Jerozolimie. Przybyło na nią więcej pielgrzymów niż w ubiegłych latach. Uroczystej Eucharystii przewodniczył łaciński patriarcha Jerozolimy abp Michel Sabbah.

W Jerozolimie, ze względu na obowiązujący w Bazylice Bożego Grobu Status Quo, uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej została odprawiona przed południem. Wspomnienie ustanowienia Eucharystii w miejscu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa podkreśla jedność tajemnicy paschalnej i ścisłą relacje pomiędzy ofiarą na ołtarzu i śmiercią na krzyżu. Na zakończenie liturgii po eucharystycznej procesji Najświętszy Sakrament został złożony w tabernakulum ustawionym na Grobie Pana Jezusa. Jest to charakterystyczny element jerozolimskiej liturgii wielkoczwartkowej symbolizujący Chrystusa żyjącego i dającego się nam pod postaciami chleba i wina.

W kazaniu skierowanym do około 150 kapłanów i licznych wiernych łaciński patriarcha Jerozolimy Michel Sabbah skomentował Janowy opis umycia nóg i zaprosił do refleksji nad naszą odpowiedzią na łaskę powołania do jedności.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg