Benedykt XVI: Ekumenizm priorytetem

Benedykt XVI potwierdził intencję dalszej współpracy katolików ze Światową Radą Kościołów. Uczynił to w przesłaniu, które na otwarciu IX Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Porto Alegre w Brazylii 14 lutego odczytał kardynał Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan.

Świadomi naszej wspólnej, związanej z chrztem wiary w Boga w Trójcy Świętej jedynego – stwierdza papież – szukamy dróg do coraz bardziej skutecznego współdziałania w dawaniu świadectwa Bożej miłości. Po 40 latach owocnej współpracy chcemy kontynuować tę obiecującą, pełną nadziei drogę, wzmagając wysiłki, by osiągnąć jedność chrześcijan w głoszeniu Ewangelii”.

Przypominając, że osiągnięcie pełnej jedności Kościoła przekracza ludzkie siły, Benedykt XVI zwraca uwagę na potrzebę modlitwy o jedność. Nawiązuje do hasła obecnego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów, którym jest modlitewne wezwanie: „Boże, łaską Twoją przemień świat”. „Prosząc o to – pisze papież – modlimy się, by Bóg pobłogosławił naszemu dialogowi ekumenicznemu i dał nam osiągnąć postępy, jakich tak gorąco pragniemy”.

«« | « | 1 | » | »»