Papież do Polaków: Czytajcie encyklikę

Niech lektura encykliki "Bóg jest Miłością" umocni waszą wiarę, pomaga bardziej miłować Boga i pełnić czyny miłości bliźniego - powiedział Benedykt XVI pozdrawiając Polaków podczas audiencji generalnej w Watykanie.

Papież rozważał dzisiaj drugą część Psalmu 144: "Modlitwa króla za naród" i nawiązał do kończącego się dzisiaj Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wśród 6 tys. zgromadzonych Auli Pawła VI pielgrzymów było wielu Polaków.

Przed audiencją Papież tradycyjnie przeszedł wzdłuż Auli Pawła VI serdecznie witany przez wiernych. Od jednego z pielgrzymów otrzymał model samolotu pasażerskiego.

Streszczenie katechezy w języku polskim odczytał ks. prałat Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu."Bracia i siostry, kończąc Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozważamy dzisiaj Psalm 143, który odnosi się do Chrystusa jako Mesjasza i Króla. To On prosił w modlitwie również za nas, abyśmy byli jedno. Wspomniany psalm nawiązuje do czasów ostatecznych, kiedy zniknie kłamstwo, niegodziwość i zło. Nastanie wówczas mesjański pokój i sprawiedliwość. Autor natchniony, oczekując tych czasów, z tęsknotą uprasza pomyślny rozwój dla przyszłych pokoleń, dostatek ekonomiczny dla kraju, pokój i ład w życiu publicznym. Budowanie takiej rzeczywistości jest szczególnym zadaniem Ludu Bożego. Wszyscy, którzy doń przynależą powinni podjąć to zadanie, odrzucając nienawiść, fałsz i agresję wojny. «Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan» - podkreślił Psalmista. «Błogosławiony» - dodał św. Augustyn - ponieważ pełnią jego prawa jest miłość" - brzmiało streszczenie katechezy.

Po wygłoszeniu katechezy Papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Papieskie życzenia przerywane były brawami i krótkimi występami m. in. chóru ze Stanów Zjednoczonych i orkiestry dętej z Niemiec. Zwracając się do Polaków powiedział: "Pozdrawiam uczestników audiencji z Polski i z innych krajów. Dzisiaj w święto Nawrócenia świętego Pawła Apostoła, zostanie opublikowana moja Encyklika: «Bóg jest Miłością». Niech jej lektura umocni waszą wiarę, pomaga bardziej miłować Boga i pełnić czyny miłości bliźniego. Niech Bóg Wam błogosławi".

Wśród pielgrzymów z Polski były m. in. grupy z Warszawy, Sokołowa Podlaskiego, Katowic i Radomia.

Na zakończenie Papież odmówił z pielgrzymami modlitwę "Ojcze nasz" i udzielił apostolskiego błogosławieństwa.

W południe w Watykanie zostanie ogłoszona pierwsza encyklika Benedykta XVI "Deus caritas est" - "Bóg jest miłością". W jej prezentacji wezmą udział Papieskiej Rady "Iustitia et Pax", kard. Renato Martino, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, abp William Joseph Levada oraz przewodniczący Papieskiej Rady "Cor Unum", abp Josef Cordes.

«« | « | 1 | » | »»

Autopromocja