Przygotowania do pielgrzymki zaczęte

Do Warszawy przybyła delegacja Stolicy Apostolskiej, której celem jest przygotowanie wizyty Benedykta XVI w Polsce.

Na czele delegacji stoli świecki Alberto Gasbarri, który odpowiada obecnie za przygotowania do zagranicznych wizyt Ojca Świętego.

Dysponuje w tym zakresie olbrzymim doświadczeniem, gdyż organizacją papieskich pielgrzymek zajmuje się od kilkunastu lat, najpierw u boku o. Roberta Tucciego (dziś kardynała), a później prałata Renato Boccardo.

Członkiem delegacji jest też ks. Andrzej Koprowski, jezuita, obecnie dyrektor programowy Radia Watykańskiego.

Delegacja Stolicy Apostolskiej spotka się najpierw z oboma zespołami: kościelnym i rządowym, a następnie odwiedzi miejsca, które proponowane są przez stronę Polską, jako miasta które ma odwiedzić Papież.

Wnioski z tej wizyty, zawiezione do Watykanu, zostaną przedstawione Ojcu Świętemu i jego otoczeniu. Staną się one podstawą do opracowania szczegółowego programu podróży apostolskiej Benedykta XVI do ojczyzny swego poprzednika, sługi Bożego Jana Pawła II. Dopiero po wykonaniu tej procedury można spodziewać się ogłoszenia programu pielgrzymki Benedykta XVI przez Stolicę Apostolską.

Na trasie objazdu delegacji Stolicy Apostolskiej są m.in. Warszawa, Kraków, Częstochowa, Wadowice i Oświęcim. W dwudniowej podróży roboczej, przedstawicielom Stolicy Apostolskiej towarzyszyć będą członkowie kościelnego i rządowego zespołu, odpowiedzialnych za przygotowania do papieskiej wizyty w Polsce.

Bezpośrednie, robocze przygotowania do wizyty Benedykta XVI w Polsce rozpoczęły się w połowie grudnia ub.r. Jako pierwsza specjalny zespół dla tej sprawy powołała Konferencja Episkopatu Polski. Zespołowi przewodniczy bp Piotr Libera, sekretarz generalny Episkopatu. Wiceprzewodniczącym jest ks. Lucjan Skolik.

Przed świętami Bożego Narodzenia powstał także analogiczny zespół rządowy pod kierownictwem wicepremiera Ludwika Dorna. Jego zastępcami w ramach tego zespołu są Władysław Stasiak, wiceminister w MSWiA oraz Zbigniew Derdziuk, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. Oba zespoły od samego początku pracują intensywnie i odbyły już szereg spotkań. Utrzymują też pomiędzy sobą bezpośrednią łączność i we wzajemnej konsultacji podejmują najważniejsze decyzje.

W ostatnich dniach powołane też zostały lokalne zespoły kościelne ds. papieskiej pielgrzymki w archidiecezji krakowskiej oraz w archidiecezji warszawskiej. Bezpośrednimi przygotowaniami w archidiecezji warszawskiej pokieruje bp Piotr Jarecki, a w archidiecezji krakowskiej bp Józef Guzdek.

«« | « | 1 | » | »»

Autopromocja