Anioł Pański: Znaczenie Chrztu św.

Niech święto Chrztu Pańskiego będzie dla nas wszystkich okazją odkrycia radości i piękna własnego chrztu - powiedział Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie.

Papież przypomniał że - nawiązując do tradycji wprowadzonej przez Jana Pawła II - przed południem w Kaplicy Sykstyńskiej ochrzcił dziesięcioro małych Włochów.


Publikujemy cały tekst papieskiego przemówienia:

Drodzy bracia i siostry! W tę niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego obchodzimy święto Chrztu Pańskiego, które zamyka liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Dzisiaj wpatrujemy się w Jezusa, który w wieku około trzydziestu lat dał się ochrzcić przez Jana w rzece Jordan. Był to chrzest pokutny, który odwoływał się do symbolu wody dla wyrażenia oczyszczenia serca i życia. Jan, zwany Baptystą, czyli Chrzcicielem, głosił ten chrzest Izraelowi, aby przygotować bliskie nadejście Mesjasza; i wszystkim mówił, że po nim miał przyjść inny, większy od niego, który miał chrzcić nie wodą, ale Duchem Świętym (por. Mk 1, 7-8). I oto gdy Jezus chrzczony był w wodach Jordanu, Duch Święty zstąpił, spoczął na Nim w cielesnej postaci gołębicy i Jan Chrzciciel uznał, że On był Chrystusem, "Barankiem Bożym", który przyszedł, aby odpuścić grzechy świata (por. J 1, 29). Dlatego i Chrzest w Jordanie jest "objawieniem", ukazaniem się mesjanicznej tożsamości Pana i Jego odkupieńczego dzieła, które zakończy się w innym "chrzcie", chrzcie Jego śmierci i zmartwychwstania, przez który świat zostanie cały oczyszczony w ogniu Bożego miłosierdzia (por. Łk 12, 49-50). W to święto Jan Paweł II miał zwyczaj udzielać sakramentu Chrztu dzieciom. Po raz pierwszy dziś rano i ja miałem radość ochrzcić w Kaplicy Sykstyńskiej dziesięcioro noworodków. Ponawiam pozdrowienie dla tych maleństw oraz ich rodzin, jak również dla ojców i matek chrzestnych. Chrzest dzieci wyraża i realizuje tajemnicę nowych narodzin do życia Bożego w Chrystusie: wierzący rodzice przynoszą swe dzieci do chrzcielnicy, która symbolizuje "łono" Kościoła, z którego błogosławionych wód rodzą się dzieci Boże. Dar otrzymany przez noworodków wymaga przyjęcia, kiedy będą dorośli, w sposób wolny i odpowiedzialny: ten proces dojrzewania przywiedzie ich do przyjęcia sakramentu Bierzmowania, który właśnie umocni Chrzest i da każdemu "pieczęć" Ducha Świętego. Drodzy bracia i siostry, niechaj dzisiejsza uroczystość będzie dla wszystkich chrześcijan okazją sprzyjającą odkryciu na nowo piękna swego Chrztu, który, jeśli przeżywany jest z wiarą, jest rzeczywistością stale aktualną: odnawia nas stale na obraz nowego człowieka w świętości myśli i uczynków. Oprócz tego Chrzest łączy chrześcijan wszystkich wyznań. Jako ochrzczeni jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi w Chrystusie Jezusie, naszym Nauczycielu i Panu. Niechaj Maryja Panna wyjedna nam, byśmy coraz lepiej rozumieli wartość naszego Chrztu i dawali mu świadectwo godnym życiem.

Po modlitwie Anioł Pański.

(po polsku) Witam obecnych tu Polaków. Dzisiaj w święto Chrztu Chrystusa, wspominając swój własny chrzest pamiętajmy jeszcze bardziej, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Niech Bóg was błogosławi.

«« | « | 1 | » | »»

Autopromocja