Benedykt XVI: O śmierci myślmy bez lęku

Uroczystość Wszystkich Świętych stała w centrum papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI mówił o świętości jako nowym, niezniszczalnym życiu otrzymanym poprzez sakrament chrztu.

"Dla tego, kto żyje w Chrystusie śmierć jest przejściem z ziemskiego pielgrzymowania do niebieskiej ojczyzny, gdzie Bóg Ojciec przyjmuje wszystkie swe dzieci „z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków” jak czytamy dzisiaj w Księdze Apokalipsy. Dlatego bardzo znaczące i właściwe było umieszczenie następnego dnia w liturgii Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. „Świętych obcowanie”, które wyznajemy w Credo jest rzeczywistością, która nas buduje już tu na ziemi, ale objawi się w pełni dopiero, gdy zobaczymy Boga „takim, jaki jest”. Jest to rzeczywistość rodziny głęboko złączonej więzami duchowej solidarności jednoczącej wiernych zmarłych z tymi, którzy pielgrzymują w świecie" - powiedział papież.

Ojciec święty przypomniał, że ta duchowa więź karmi się modlitwą i Eucharystią. Stąd pochodzi tradycja ofiarowania za zmarłych intencji mszalnych. Ukazuje ona Eucharystyczną Ofiarę jako pamiątkę Paschy Chrystusa, która otworzyła wierzącym bramy życia wiecznego. "Łącząc się duchowo z tymi, którzy odwiedzają cmentarze, by modlić się za swych zmarłych, ja również jutro po południu udam się do papieskich grobów w Grotach Watykańskich, gdzie otaczają one grób apostoła Piotra. W sposób szczególny będę pamiętał o umiłowanym Janie Pawle II. Drodzy przyjaciele, niech tradycyjna zaduma nad grobami naszych bliskich będzie w tych dniach okazją do myślenia o tajemnicy śmierci bez lęku w podtrzymywaniu nieustannej gotowości na spokojne stawienie jej czoła" - zachęcił Benedykt XVI.

Pozdrawiając pielgrzymów pamiętał też o Polakach: "Łączę się duchowo ze wszystkimi, którzy dzisiaj odwiedzają groby swoich zmarłych. Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam o naszym powołaniu do świętości. Na tej drodze niech was wspomaga Maryja, Królowa Wszystkich Świętych" - powiedział papież po polsku. Na południową modlitwę przyszło jednak niewielu pielgrzymów z Polski, w większości odwiedzających dziś cmentarze.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg