Anioł Pański: Eucharystia jak soczewka

"Eucharystię można by także uznać za «soczewkę», przez którą należy stale weryfikować oblicze i drogę Kościoła, który Chrystus założył po to, ażeby każdy człowiek mógł poznać miłość Boga i odnaleźć w niej pełnię życia" - powiedział Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański

Papież nawiązał do rozpoczętego dzisiaj uroczystą Mszą św. XI Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów na temat Eucharystii. Pozdrawiając Polaków zachęcił ich do odmawiania Różańca w miesiącu październiku.

Publikujemy cały tekst papieskich rozważań.

Drodzy bracia i siostry!

Przed chwilą skończyła w bazylice św. Piotra celebracja eucharystyczna, którą zainaugurowaliśmy zwyczajne zgromadzenie Synodu Biskupów. Ojcowie synodalni, pochodzący ze wszystkich stron świata, wraz z ekspertami i delegatami przeżywać będą w najbliższych trzech tygodniach, wespół z Następcą Piotra, wyjątkowy czas modlitwy, rozważając temat: "Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła". Skąd taki temat? Czyż nie jest on już wyczerpany, w pełni opracowany? W rzeczywistości katolicka nauka o Eucharystii, zdefiniowana autorytatywnie przez Sobór Trydencki, wymaga od wspólnoty kościelnej przyjęcia, przeżywania i przekazywania w sposób wciąż nowy i odpowiadający czasom. Eucharystię można by także uznać za "soczewkę", przez którą należy stale weryfikować oblicze i drogę Kościoła, który Chrystus założył po to, ażeby każdy człowiek mógł poznać miłość Boga i odnaleźć w niej pełnię życia. Dlatego umiłowany Papież Jan Paweł II chciał poświęcić Eucharystii cały rok, który zakończy się wraz ze zgromadzeniem synodalnym 23 października, w niedzielę, w którą obchodzić będziemy Światowy Dzień Misyjny.

Zbieżność ta pozwala nam kontemplować tajemnicę eucharystyczną w perspektywie misji. Eucharystia bowiem stanowi centrum dynamiki całej ewangelizacyjnej działalności Kościoła, jest trochę tym, czym serce dla ludzkiego ciała. Pozbawione celebracji eucharystycznej, w czasie której posilają się przy podwójnym stole Słowa i Ciała Chrystusa, wspólnoty chrześcijańskie utraciłyby swą autentyczną naturę: tylko jako "eucharystyczne" mogą one przekazywać ludziom Chrystusa, a nie jedynie choćby najszlachetniejsze i ważkie idee i wartości. Eucharystia ukształtowała wybitnych apostołów misjonarzy różnego stanu: biskupów, kapłanów, zakonników, świeckich; świętych życia czynnego i kontemplacyjnego. Mamy na myśli z jednej strony św. Franciszka Ksawerego, którego miłość do Chrystusa pchnęła aż na Daleki Wschód, by głosić Ewangelię; z drugiej św. Teresę z Lisieux, młodą karmelitankę, której wspomnienie przypadało właśnie wczoraj. W klauzurze żyła ona żarliwym duchem apostolskim, czym zasłużyła sobie na to, że ogłoszono ją wraz ze świętym Franciszkiem Ksawerym patronką działalności misyjnej Kościoła.

Wzywamy ich opieki nad pracami synodu, jak również opieki Aniołów Stróżów, których wspominamy dzisiaj. Prośmy z ufnością nade wszystko Błogosławioną Maryję Pannę, którą 7 października czcić będziemy jako Matkę Bożą Różańcową. Miesiąc październik poświęcony jest świętemu Różańcowi, wyjątkowej modlitwie kontemplatywnej, podczas której prowadzeni przez niebieską Matkę Pana kierujemy wzrok na oblicze Odkupiciela, abyśmy dostosowali się do Jego tajemnic radości, światła, bólu i chwały. Jesteśmy świadkami opatrznościowego odrodzenia tej prastarej modlitwy, także dzięki przykładowi i nauczaniu umiłowanego Papieża Jana Pawła II. Zapraszam was, byście przeczytali na nowo jego List apostolski "Rosarium Virginis Mariae" i wprowadzili w czyn jego wskazania w wymiarze osobistym, rodzinnym i wspólnotowym. Maryi zawierzam obrady Synodu: niechaj to Ona prowadzi cały Kościół do coraz wyraźniejszego uświadomienia sobie swojej misji na służbie Odkupiciela, realnie obecnego w sakramencie Eucharystii.

Po modlitwie "Anioł Pański".

Po polsku: Pozdrawiam wszystkich Polaków. Waszym modlitwom polecam obrady Synodu Biskupów o Eucharystii. Zachęcam was tu obecnych i wszystkie rodziny do odmawiania różańca w tym maryjnym miesiącu.

«« | « | 1 | » | »»