Watykan: Za reformą ONZ

"Stolica Apostolska opowiada się za reformą ONZ" - stwierdził w wywiadzie dla dziennika "La Stampa" kardynał Angelo Sodano.

Watykański sekretarz stanu zauważył, iż społeczność międzynarodowa doprecyzowuje ideę interwencji humanitarnej. Obecnie istnieje wola utworzenia Komisji Budowania Pokoju działającej tam, gdzie ma miejsce rywalizacja etniczna i starcia zbrojne. Narodziła się nowa koncepcja prawna i polityczna odpowiedzialności za ochronę pokoju. Stolica Apostolska wzywa państwa, aby odważnie realizowały decyzje podjęte w tych dziedzinach. Będzie to środek zaradczy na sytuacje, w których władze państwowe nie chcą lub nie potrafią bronić własnych narodów – stwierdził kardynał Sodano.

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest nadal użyteczna. Wymaga jednak odnowy, nie może być instytucją skostniałą i powinna odpowiadać na wyzwania współczesności. Watykański sekretarz stanu zaznaczył, iż Stolica Apostolska opowiada się za wprowadzeniem nowych mechanizmów finansowania rozwoju. Istotne znaczenie ma w tej dziedzinie wola poszczególnych narodów oraz ich gotowość zaakceptowania wyrzeczeń na rzecz rozwoju najuboższych krajów świata.

Kardynał Sodano dostrzegł też konieczność obecności obcych wojsk w Iraku do chwili osiągnięcia przez ten kraj stabilności. „Prawo solidarności zobowiązuje narody świata do wspomagania Iraku” – stwierdził watykański sekretarz stanu w wywiadzie dla dziennika „La Stampa”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama