Estonia: Pierwszy od pół wieku

Nuncjusz apostolski w Estonii abp Peter Stephan Zurbriggen udzielił w Tallinie sakry biskupiej ks. Philippe'owi Jourdanowi z prałatury personalnej Opus Dei.

Był to pierwszy taki obrzęd w tym kraju po II wojnie światowej i w ogóle drugi w ciągu ponad 500 lat.

Współkonsekratorami byli metropolita w Moskwie abp Tadeusz Kondrusiewicz i przełożony Opus Dei bp Javier Echevarria. Obrzęd odbył się dokładnie w 12. rocznicę pobytu Jana Pawła II w Estonii.

Ponieważ katedra katolicka w Tallinie jest niewielka, a uroczystość zgromadziła bardzo wielu uczestników zarówno z Estonii, jak i z zagranicy, odbyła się ona w stołecznym kościele św. Olafa, służącym na co dzień baptystom, którzy z tej okazji użyczyli swój obiekt katolikom.

- Jestem bardzo wdzięczny i wzruszony, że moi przyjaciele z Rady Kościołów Estonii zapowiedzieli swoją obecność na uroczystości i użyczyli tego kościoła, aby w sakrze mogło uczestniczyć jak najwięcej wiernych - powiedział nowo konsekrowany biskup. Od roku 1997 jest on członkiem tego ekumenicznego gremium, a od 2004 jego wiceprzewodniczącym.

W uroczystości wzięli udział hierarchowie z Rosji, Litwy, Łotwy, Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, a także przedstawiciele Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Nowo wyświęcony hierarcha jest pierwszym biskupem katolickim, mieszkającym w Estonii od czasów reformacji w XVI w. Jego poprzednik, Eduard Profittlich zginął w sowieckim łagrze w r. 1942.

Biskup Philippe Jean-Charles Jourdan urodził się 30 sierpnia w mieście Dax w południowo-zachodniej Francji. W 1983 ukończył w swym kraju studia inżynierskie w Krajowej Szkole Mostów i Dróg, a w 1987 uzyskał doktorat z filozofii na rzymskim Uniwersytecie Świętego Krzyża, prowadzonym przez Opus Dei. Święcenia kapłańskie przyjął 20 sierpnia 1988 i został inkardynowany do prałatury Opus Dei. Przez wiele lat był kapelanem w placówkach oświatowych tej organizacji w Hiszpanii i we Francji; działał też duszpastersko w kilku parafiach.

Od 1996 przebywa w Estonii, gdzie m.in. organizował życie duchowe miejscowej wspólnoty katolickiej. W imieniu nuncjusza apostolskiego, który formalnie kierował administraturą apostolską Estonii, ale na co dzień rezydował w Wilnie, zarządzał na miejscu tą jednostką kościelną jako jej wikariusz generalny. 23 marca br. Jan Paweł II mianował go administratorem apostolskim Estonii, podnosząc go jednocześnie do godności biskupa tytularnego Pertusa. Nominacja ta, ogłoszona 1 kwietnia, była jedną z ostatnich decyzji personalnych zmarłego nazajutrz Papieża.

Administratura apostolska Estonia powstała 1 listopada 1924, a pierwszym jej przełożonym był do r. 1931 abp Antonino Zecchini SI (1864-1935), wcześniej mianowany delegatem apostolskim w tym kraju i na Łotwie. Jego następcą był od 11 maja 1931 aż do śmierci jezuita niemiecki, abp Eduard Profittlich (1890-1942), który zginął w łagrze sowieckim 22 lutego 1942. Później przez 40 lat nie było żadnych struktur katolickich w Estonii aż do wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a postsowieckimi państwami nadbałtyckimi na początku 1992 r. Mianowany 15 kwietnia tegoż roku nuncjuszem na Litwie, Łotwie i w Estonii hiszpański dyplomata abp Justo Mullor Garcia był akredytowany także jako administrator apostolski w tym ostatnim kraju. Podobny status mieli jego następcy: abp Josef Ender (w latach 1997-2001) i - do niedawna - obecny (od 15 listopada 2001) nuncjusz abp P.S. Zurbriggen. Rozdzielenie tych stanowisk nastąpiło na mocy wspomnianej decyzji Ojca Świętego z 23 marca br.

Estonia, która liczy 1,4 miliona mieszkańców, w większości luteran. Katolicyzm wyznaje tu 6 tys. osób.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama