Audiencja środowa: Pomyślność pochodzi od Boga

- Dziś przypada dwudziestopięciolecie powstania "Solidarności". Dziękuję Bożej Opatrzności za powiew nowego ducha, jaki ten ruch wniósł w dzieje współczesnej Europy - powiedział Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji generalnej w Watykanie.

Na placu św. Piotra zebrało się ok. 11 tys. pielgrzymów z całego świata, w tym kilkuset z Polski. Papież rozważał dzisiaj Psalm 127 (126): "Pomyślność pochodzi od Boga".

Przed audiencją Papież przejechał pomiędzy sektorami witany gromkimi brawami i okrzykami w różnych językach: "Niech żyje Papież!" Benedykt XVI wskazał w rozważaniach m. in. na kryzys demograficzny w niektórych częściach świata przez co w krajach nim dotkniętych "brakuje energii świeżości a także przyszłości, która uobecnia się w dzieciach".

Po odczytaniu katechezy Papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach.

Po polsku powiedział: "Witam obecnych tu Polaków. Dziś przypada dwudziestopięciolecie powstania «Solidarności». Dziękuję Bożej Opatrzności za powiew nowego ducha, jaki ten ruch wniósł w dzieje współczesnej Europy. Niech Bóg błogosławi wszystkim, którzy troszczą się o zachowanie sprawiedliwości społecznej i o dobro ludzi pracy. Przekażcie moje błogosławieństwo waszym najbliższym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!"

Wśród obecnych na placu Polaków byli: chór akademicki UKSW z Warszawy oraz pielgrzymi z Katowic i Opola.

Publikujemy cały tekst przemówienia papieskiego:

1. Odczytany przed chwilą Psalm 127 (126) ukazuje naszym oczom widowisko będące w ruchu: dom w budowie, miasto i jego strażników, życie rodzinne, nocne czuwanie, codzienną pracę, małe i duże tajemnice istnienia. Nad wszystkim jednak unosi się rozstrzygająca obecność Pana, który przynosi ulgę dziełom człowieka, jak sugeruje wyrazisty początek Psalmu: "Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, co go wznoszą" (w. 1).

Oczywiście trwałe społeczeństwo rodzi się z zaangażowania wszystkich jego członków, potrzebuje jednak błogosławieństwa i wsparcia tego Boga, który niestety często bywa wykluczony bądź ignorowany. Księga Przysłów podkreśla prymat boskiego działania dla pomyślności wspólnoty, a czyni to w sposób radykalny, stwierdzając, że "błogosławieństwo Pana jest bogactwem, własny trud niczego tutaj nie doda" (Prz 10, 22).

2. Ten Psalm mądrościowy, owoc przemyśleń nad rzeczywistością życia codziennego, skonstruowany jest zasadniczo na jednym kontraście: bez Pana daremnie próbuje się wznieść trwały dom, zbudować bezpieczne miasto, zbierać owoce własnego trudu (por. Ps 127 [126], 1-2). Z Panem zaś osiąga się pomyślność i płodność, rodzinę bogatą w dzieci i pogodną, miasto dobrze zaopatrzone i bronione, wolne od lęków i niepewności (por. ww. 3-5).

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama