Benedykt XVI: Cieszę się z Kompendium

"Z radością przedstawiam to Kompendium Kościołowi i światu" - powiedział Benedykt XVI w krótkim przemówieniu podczas prezentacji Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego, która odbyła się w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego z udziałem kardynałów, arcybiskupów i biskupów pracujących w Kurii Rzymskiej oraz zaproszonych gości.

Papież przypomniał genezę tego wydawnictwa, które - jak podkreślił - nie zastępuje Katechizmu ogłoszonego w grudniu 1992 roku przez Jana Pawła II, ale odpowiadając na powszechne zapotrzebowanie na jego zwięzłą, zrozumiałą i przystępną syntezę, adresowane jest nie tylko do Kościoła, lecz i do "dzisiejszego świata, spragnionego prawdy" . "Dzisiaj, w wigilię uroczystości świętych Piotra i Pawła, czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II z wielką radością przekazuję kompendium nie tylko członkom Kościoła, ale i za waszym pośrednictwem, kardynałowie, biskupi, kapłani, wierni świeccy, pragnę wręczyć go symbolicznie każdej osobie dobrej woli, która pragnie poznać bogactwo zbawczej tajemnicy Jezusa Chrystusa" - powiedział Papież i dodał: "Kompendium to odnowione przepowiadanie dzisiaj Ewangelii".

Benedykt XVI wyjaśnił decyzję o wyborze formy dialogowej - pytań i odpowiedzi - która pomaga "w przyswojeniu i ewentualnym zapamiętaniu tekstu". Dalej Papież mówił o znaczeniu ilustracji, jednakowych we wszystkich edycjach językowych, a na koniec wspomniał o aneksie, zawierającym niektóre wspólne modlitwy Kościoła powszechnego. "Fakt, że zamieszczono w kompendium również ich wersję łacińską nie jest bez znaczenia" - zauważył Benedykt XVI. "Poznanie ich także w tym języku ułatwi wspólną modlitwę wiernych chrześcijan należących do różnych obszarów językowych, zwłaszcza kiedy spotkają się przy szczególnych okazjach", powiedział Papież i przypomniał swoje słowa, wypowiedziane podczas prezentacji Janowi Pawłowi II łacińskiego wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego w roku 1997: "Właśnie w wielości języków i kultur łacina, przez tyle wieków nośnik i narzędzie kultury chrześcijańskiej, gwarantuje nie tylko ciągłość naszych korzeni, ale zachowuje jak najbardziej aktualne znaczenie dla umocnienia więzów jedności wiary we wspólnocie Kościoła".

Papież podziękował wszystkim, którzy brali udział w pracy nad Kompendium, którą kierował on jako prefekt kongregacji nauki wiary z woli Jana Pawła II i stwierdził, że "jest ono owocem ich trudu, ale nade wszystko darem, jaki Bóg czyni Kościołowi w tym trzecim tysiącleciu" i wraził nadzieję, że nada on nowy rozmach "ewangelizacji i katechezie, od których zależą «nie tylko rozprzestrzenianie się Kościoła w świecie i jego wzrost liczebny, ale jeszcze bardziej jego rozwój wewnętrzny i jego zgodność z zamysłem Bożym» (Katechizm Kościoła katolickiego, n. 7)".

Po przemówieniu Benedykt XVI wręczył egzemplarze Kompendium, jedenastu osobom, reprezentującym różne grupy Ludu Bożego - kardynałowi, był nim arcybiskup Wiednia, kard. Christoph Schönborn, biskupowi, księdzu, diakonowi, zakonnikowi, zakonnicy, katechecie, duszpasterzowi, rodzinie, przedstawicielom młodzieży i dzieci.

Licząca we włoskiej wersji językowej 205 stron, bogato ilustrowana, książka zawiera podstawowy wykład wiary i moralności katolickiej. Składa się z 598 pytań i odpowiedzi. Podzielona jest na cztery części: wyznanie wiary, sakramenty, życie w Chrystusie wraz dziesięcioma przykazaniami oraz modlitwa chrześcijańska.

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego wydały Edycja Paulińska wraz z watykańską oficyną Libreria Editrice Vaticana. Przekłady na inne języki ukażą się staraniem poszczególnych konferencji episkopatów.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama