Benedykt XVI: Dziękujemy za ten dar, którym był Papież

Podziękujmy Janowi Pawłowi II za to wszystko co uczynił i za to, co wycierpiał - powiedział Benedykt XVI podczas audiencji generalnej w Watykanie.

W 85. rocznicę urodzin Jana Pawła II w sposób szczególny Papież pozdrowił pielgrzymów z Polski. Rozważania poświęcił Psalmowi 113: „Alleluja. Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana”.

„Dzisiaj ukończyłby 85 lat i jesteśmy pewni, że patrzy na nas z góry i jest z nami. Z tej okazji chcemy powiedzieć Panu: dziękujemy Ci za ten dar, którym był Papież. I chcemy także powiedzieć «dziękuję» samu Papieżowi, za to wszystko co uczynił i za to, co wycierpiał” – powiedział po włosku Ojciec Święty. Na te słowa Papieża kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z całego świata zgromadzonych na placu św. Piotra odpowiedziało burzliwymi oklaskami. Najbliżej papieskiego tronu zajęli miejsca niepełnosprawni.

Streszczenie katechezy wygłoszonej przez Benedykta XVI w czasie dzisiejszej audiencji generalnej, czwartej od początku jego pontyfikatu, odczytał prałat z polskiej sekcji sekretariatu stanu: „Rozważany dzisiaj Psalm 113 ma charakter hymnu liturgicznego. W czasach Starego Testamentu posługiwano się nim w obrzędach Paschy i z okazji wielkich świąt. Jego słowami naród wybrany dziękował Bogu za odzyskaną po latach niewoli egipskiej wolność, wyrażał swą radość za szczęśliwe dojście do Ziemi Obiecanej i możliwość służenia Bogu. W pierwszej strofie Psalmu autor natchniony wychwala imię Pana, wszechmogącego Boga, któremu ze strony człowieka i całej stworzonej natury, od wschodu słońca aż po zachód jego, należy się za wszelkie dobro najwyższa cześć i uwielbienie. Psalm podkreśla nieprzeniknioną tajemnicę Boga, wywyższonego ponad wszystkie ludy, mającego siedzibę w górze, który w dół spogląda na niebo i ziemię. Przypomina, że nikt nie jest w stanie dorównać Mu wielkością i majestatem. Jego spojrzenie, pełne dostojeństwa, nie ma jednak nic wspólnego z zimnym, srogim spojrzeniem władcy, imperatora. Spojrzenie Boga to pełne miłości spojrzenie Ojca. Bóg widzi nicość człowieka, dostrzega jego rozterki i potrzeby. Z miłością pochyla się nad upadłymi i zagubionymi. Pociesza cierpiących i doświadczonych niedolą. Podnosi z prochu nędzarza i wynosi do chwały najbardziej zapomnianych. Niepłodnej kobiecie pozwala przeżywać piękno i radość macierzyństwa. Te słowa Psalmu staną się figurą, prawzorem myśli, które o Bogu wypowie później Maryja, wielbiąc w Magnificat Tego, który wejrzał na położenie swojej Służebnicy, który strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.

W pierwszych wiekach Kościoła Psalm 112 był znaną modlitwą, którą chrześcijanie chętnie się posługiwali. Świadczą o tym na przykład konstytucje apostołów. Niech słowa tego Psalmu będą zachętą także dla nas, by każdego dnia swoją postawą życia wielbić imię Boga".

Słowa pozdrowienia Benedykt XVI skierował do ok. 2 tys. pielgrzymów z Polski. „Dzisiaj przypada dzień urodzin Jana Pawła II, niezapomnianego Papieża, który pozostaje w sercach wszystkich. Obecnym tu Polakom życzę wszelkiego dobra w Chrystusie. Niech Bóg wam błogosławi” – powiedział po polsku Papież.

Wśród pielgrzymów z Polski byli m.in.: działacze Katolickiego Centrum Kultury przy kurii metropolitalnej krakowskiej, grupa paulinów z Jasnej Góry, pielgrzymki parafialne z Wałbrzycha, Kluczborka, Leszna, Radzionkowa, Krotoszyna, grupa Polonii z Chicago, Polska Misja Katolicka z Niemiec.

Benedykt XVI pozdrowił także 40-osobową grupę pielgrzymów z Rosji, której przewodniczył metropolita archidiecezji Matki Bożej w Moskwie Tadeusz Kondrusiewicz. "Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka rosyjskiego, którzy przybyli ze swoim arcybiskupem Tadeuszem Kondrusiewiczem. Udzielam wam i waszej ojczyźnie specjalnego błogosławieństwa apostolskiego" – powiedział po rosyjsku Ojciec Święty.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg