Konklawe: Procedura rozpoczęta

W Watykanie odbyła się procesja kardynałów-elektorów z Sali Błogosławieństw do Kaplicy Sykstyńskiej, w której wezwali oni Ducha Świętego i złożyli przysięgę.

Była ona transmitowana na cały świat przez telewizję.

Na rozpoczęcie przejścia kard. Ratzinger odmówił modlitwę. W czasie procesji śpiewana była Litania do Wszystkich Świętych.

Po pięciu minutach kardynałowie, idący dwójkami, dotarli do Kaplicy Sykstyńskiej. W kaplicy od razu zaczęli zajmować miejsca za długimi stołami. Każde miejsce opatrzone zostało nazwiskiem kardynała.

Ewangeliarz, niesiony w procesji, został złożony na pulpicie na środku kaplicy.

Gdy wszyscy kardynałowie zajęli wyznaczone miejsca odśpiewano hymn do Ducha Świętego rozpoczynający sie od słów: "O Stworzycielu Duchu przyjdź".

Po hymnie kard. Ratzinger odczytał tekst przysięgi.

My, wszyscy i poszczególni Kardynałowie elektorzy, obecni przy tym wyborze Papieża przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy zachować wiernie i skrupulatnie wszystkie przepisy zawarte w konstytucji apostolskiej Papieża Jana Pawła II, «Universi Dominici gregis«, ogłoszonej 22 lutego 1996 r. Równocześnie przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy, że jeśli ktokolwiek z nas, z Boskiego postanowienia, zostanie wybrany Biskupem Rzymskim, dołoży starań, by wiernie wypełniać «munus Petrinum« Pasterza Kościoła powszechnego i nie ustanie w wysiłku zapewniania i bronienia wytrwale praw duchowych i doczesnych oraz wolności Stolicy Świętej Przede wszystkim przyrzekamy i przysięgamy zachować z największą wiernością i wobec wszystkich, tak duchownych, jak świeckich, tajemnicę związaną z tym wszystkim, co w jakikolwiek sposób odnosi się do wyboru Biskupa Rzymskiego i z tym, co odbywa się w miejscu wyboru i dotyczy bezpośrednio lub pośrednio liczenia głosów; nie naruszać w żaden sposób tej tajemnicy tak w czasie wyboru, jak i po wyborze nowego Papieża, chyba że zostanie do tego udzielone wyraźne upoważnienie przez samego przyszłego Papieża; nie dawać żadnego poparcia ani nie sprzyjać jakiemukolwiek oddziaływaniu, sprzeciwianiu lub jakiejkolwiek innej formie interwencji, przez które władze świeckie jakiegokolwiek porządku i stopnia lub jakakolwiek grupa osób czy jednostki chciałyby ingerować w wybór Biskupa Rzymskiego.

Następnie każdy z kardynałów podchodził do pulpitu i kładąc dłoń na Ewangeliarzu wypowiadał formułę przysięgi podając swoje imię i nazwisko: Ja, N. Kardynał N., przyrzekam, zobowiązuję się i przysięgam, a kładąc rękę na Ewangelii, dodadzą: Tak mi dopomóż, Panie Boże i te Święte Ewangelie, których moją ręką dotykam.

Gdy wszyscy kardynałowie złożyli przysięgę, ceremoniarz powiedział "Extra omnes", oznaczających, że wszyscy, którzy nie są kardynałami, opuścili kaplicę.

W Kaplicy Sykstyńskiej pozostali kardynałowie-elektorzy, ceremoniarz papieski abp Marini oraz liczący 85 lat kard. Tomaš Špidlik, który wygłosi do elektorów konferencję. Po jej zakończedniu w kaplicy pozostaną tylko elektorzy.

Drzwi Kaplicy Sykstyńskiej zostały zamknięte o godz. 17.30.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama