Papież: Do apostolstwa powołani są wszyscy

Bardzo potrzebujemy, żeby przypomnieć sobie o tym Ojcu, którego serce myśli o wszystkich i pragnie zbawienia każdego człowieka. Miłosierdzie jest «siłą, która zwycięża wszystko, która wypełnia serce miłością i pociesza przebaczeniem» – mówił papież do pallotynów.

Charyzmat św. Wincentego Pallottiego „to cenny dar Ducha Świętego, ponieważ wzbudził i nadal wzbudza różne formy życia apostolskiego, zachęcając wiernych, by czynnie angażowali się w ewangeliczne świadectwo”. Tak mówił dziś Papież do uczestników kapituły generalnej założonego przez niego w pierwszej połowie XIX wieku Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, czyli księży pallotynów.

„W tym Roku Świętym Miłosierdzia chciałbym przypomnieć, że św. Wincenty Pallotti miał dar rozpoznania, że Jezus jest Apostołem Ojca, wielkiego miłością i bogatego w miłosierdzie, że jest Tym, który pełni swoją misję, objawiając wszystkim czułą miłość i nieskończone miłosierdzie Ojca. Ta tajemnica ojcostwa Boga, który otwiera każdemu człowiekowi przez dzieło swego Syna swoje serce pełne miłości i współczucia, nabiera szczególnego znaczenia w naszych czasach. Przed naszymi oczyma przebiegają codziennie sceny przemocy, bezlitosne twarze, serca zatwardziałe i przygnębione. Bardzo potrzebujemy, żeby przypomnieć sobie o tym Ojcu, którego serce myśli o wszystkich i pragnie zbawienia każdego człowieka. Miłosierdzie jest «siłą, która zwycięża wszystko, która wypełnia serce miłością i pociesza przebaczeniem» (bulla „Misericordiae vultus”, 9)” – powiedział Papież.

Ojciec Święty nawiązał do hasła obecnej kapituły pallotynów, którym są słowa ich założyciela: „Regułą podstawową naszego najmniejszego Stowarzyszenia jest życie Pana naszego Jezusa Chrystusa”.

„Kontemplując życie Jezusa i patrząc na nasze życie pielgrzymów na tym świecie z tak licznymi wyzwaniami odczuwamy konieczność głębokiego nawrócenia i pilną potrzebę, by ożywić wiarę w Niego. Tylko w ten sposób będziemy mogli służyć naszym bliźnim w miłości! Każdego dnia jesteśmy wezwani do tego, by odnawiać ufność pokładaną w Chrystusie i czerpać z Jego życia inspirację do pełnienia swojej misji, ponieważ «Jezus jest pierwszym i największym głosicielem Ewangelii. W każdej formie ewangelizacji prymat zawsze należy do Boga, który zechciał nas powołać do współpracy z Nim i pobudzać nas mocą swego Ducha» (adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, 12)” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zachęcił pallotynów do angażowania się z całych sił, aby charyzmat ich założyciela przynosił obfite owoce także w naszych czasach.

„Lubił on powtarzać, że powołanie do apostolstwa nie jest zastrzeżone tylko dla niektórych, ale skierowane jest do wszystkich, «jakikolwiek byłby ich stan, kondycja, zawód, majątek; wszyscy mogą mieć w nim udział». Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, które podtrzymuje charyzmat św. Wincentego Pallottiego, daje wiele przestrzeni i otwiera nowe horyzonty, aby uczestniczyć w misji Kościoła. Dlatego wezwane jest ono do działania z odnowionym zapałem, by na nowo rozbudzać wiarę i rozpalać miłość, zwłaszcza w słabszych warstwach ludności, ubogich duchowo i materialnie. Niech wspiera was w tym przykład tak licznych waszych współbraci, autentycznych świadków Ewangelii, którzy oddali swe życie na służbę innym. Poznałem ich także podczas mojej posługi duszpasterskiej w Argentynie i zachowuję o nich wdzięczną pamięć” – powiedział Franciszek.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama