Papież o złym i dobrym niepokoju

Przed chciwością, próżnością i pychą niszczącymi życie duchowe człowieka przestrzegł Franciszek podczas porannej Eucharystii sprawowanej w Domu Świętej Marty. Papież nawiązał do dzisiejszych czytań liturgicznych i wskazał, że jak powiada refren psalmu responsoryjnego nadzieją dla chrześcijanina jest Bóg - „Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką”.

Komentując dzisiejszą Ewangelię (Łk 9,7-9), w której św. Łukasz mówi o niepokoju króla Heroda, który zabiwszy Jana Chrzciciela czuje się teraz zagrożony przez Jezusa, Franciszek zauważył, że możliwe są w naszym sercu dwa rodzaje niepokoju. Pierwszym jest niepokój dobry – który pochodzi od Ducha Świętego, sprawiający, że dusza jest niespokojna, pragnąc czynić dobro. Drugi natomiast pochodzi z nieczystego sumienia. Papież przypomniał, że zarówno Herod jak i jego ojciec, Herod Wielki, po wizycie Mędrców, posuwają się do morderstwa, szli naprzód po trupach. 

„Ci ludzie, którzy uczynili wiele zła i nadal je czynią, mają wyrzuty sumienia i nie mogą żyć w pokoju, gdyż żyją w ciągłym świądzie, wysypce nie zostawiającej ich w pokoju ... Popełnili wiele zła, ale zło ma zawsze ten sam korzeń, wszelkie zło: chciwość, próżność i pycha. Nie pozostawiają one sumienia w pokoju, nie pozwalają wejść w zdrowy niepokój Ducha Świętego, ale prowadzą do życia w niepokoju, w strachu. Chciwość, próżność i pycha są źródłem wszelkiego zła” – stwierdził Ojciec Święty.

Omawiając natomiast pierwsze czytanie, zaczerpnięte z Księgi Koheleta (Koh 1,2-11) Franciszek skoncentrował się na próżności i marności w jej najwyższym stopniu. Zauważył, że próżność jest zafałszowaniem swojego życia, aby się pokazać i podkreślił, że prowadzi ona do oszustwa, a następnie niepokoju duszy. Papież zacytował powiedzenie św. Bernarda, przypominającego, że po śmierci będziemy pokarmem robaków. Zaznaczył, że próżność polega na dwulicowości, kiedy chcemy uchodzić za ludzi porządnych, a w głębi jesteśmy zepsuci. Stąd naszą mocą i bezpieczeństwem jest Bóg: „Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką” – jak śpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym. Dzieje się tak, bo przed Ewangelią liturgia dzisiejsza umieszcza słowa Pana Jezusa „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14,6). 

„Niech Pan nas wyzwoli o tych trzech źródeł zła: chciwości, próżność i pychy. Ale przede wszystkim próżności, która wyrządza nam wiele zła” – zakończył swoją homilię Ojciec Święty.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama