Watykan w ONZ: Trzeba sprawnie przeciwdziałać ludobójstwu

Watykański dyplomata zwrócił uwagę na potrzebę sprawnych działań Rady Bezpieczeństwa celem zapobieżenia czy powstrzymania ludobójstwa, zbrodni wojennych oraz skierowanych przeciw ludzkości.

Oenzetowskiej Radzie Bezpieczeństwa należy się wdzięczność i uznanie dla jej wysiłków podejmowanych już od blisko 70 lat, by uchronić ludzkość od wojen i konfliktów. Jednak, aby właściwie wypełniać ten cel, wciąż potrzebuje ona reformy i dostosowania do potrzeb czasów – powiedział 19 lipca stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Państwa członkowskie ONZ stale domagają się reformy, która uczyniłaby Radę Bezpieczeństwa bardziej przejrzystą, skuteczną, odpowiedzialną i reprezentatywną – przypomniał abp Bernardito Auza na jej otwartej debacie.

Watykański dyplomata zwrócił szczególną uwagę na potrzebę sprawnych działań Rady Bezpieczeństwa celem zapobieżenia czy powstrzymania ludobójstwa, zbrodni wojennych oraz skierowanych przeciw ludzkości. W takich przypadkach państwa będące stałymi członkami Rady winny się zobowiązać do nie korzystania z prawa weta. „Moja delegacja jest przekonana, że w sytuacjach, w których wyraźnie popełnia się zbrodnie ludobójstwa, masowego okrucieństwa czy wojenne, działania społeczności międzynarodowej nie można uważać za nieusprawiedliwione narzucanie woli ani za ograniczanie suwerenności państw” – powiedział abp Auza. Zastrzegł jednak, że musi to być zgodne z Kartą Narodów Zjednoczonych i innymi dokumentami prawa międzynarodowego.

Watykański przedstawiciel w ONZ wskazał też m.in. na potrzebę większej reprezentatywności w Radzie Bezpieczeństwa i lepszego odzwierciedlenia w niej aktualnej rzeczywistości geopolitycznej. Postulował także intensywniejszy dialog Rady ze Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych. Służyłoby temu zwiększenie liczby debat otwartych Rady Bezpieczeństwa – uważa abp Auza.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama