Podstawą realizacji Agendy Rozwoju jest troska

„Nieodpowiedzialna etycznie działalność finansowa powoduje nierówności społeczne” – zwrócił uwagę kard. Peter Turkson, przemawiając w czwartek 21 kwietnia na spotkaniu zorganizowanym przez ONZ w Nowym Jorku.

Było to posiedzenie wysokiego szczebla na temat osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Przewodniczący Papieskiej Rady Iustitia et Pax przypomniał, że przemawiając w ub. r. w Organizacji Narodów Zjednoczonych Ojciec Święty nazwał agendę Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. „ważnym znakiem nadziei”. Cytując jego encyklikę „Laudato si’” przytoczył wezwanie Papieża Franciszka do „opieki” i „troszczenia się”, dotyczące także sfery finansów.

„Konieczne jest, by podmioty niepaństwowe, takie jak grupy wyznaniowe, angażowały się wielostronnie w etyczną działalność finansową celem wyeliminowania nierówności społecznych i rozwijania ambitnych założeń nowej agendy, tak by lepiej «troszczyć się o nasz wspólny dom»” – podkreślił kard. Turkson. Odniósł się on także do współczesnych konfliktów zbrojnych, powtarzając za Pawłem VI, że „rozwój jest nowym imieniem pokoju”. „W naszym trawionym przez konflikty świecie jest to prawdopodobnie największe wyzwanie w realizacji Agendy 2030” – wskazał szef watykańskiej dykasterii sprawiedliwości i pokoju.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama