Amoris Laetitia

Posynodalna adhortacja Ojca Świętego Franciszka do biskupów, do kapłanów i diakonów, do osób konsekrowanych, do małżonków chrześcijańskich i do wszystkich wiernych świeckich o miłości w rodzinie.

Rozdział I: W świetle Słowa
Ty i twoja żona
Synowie twoi jak gałązki oliwne
Droga krwi i cierpienia
Trud twoich rąk  
Czułość przytulenia
Rozdział II: Rzeczywistość rodzin i wyzwania
Aktualna sytuacja rodziny
Niektóre wyzwania
Rozdział III: Spojrzenie skierowane na Jezusa: powołanie rodziny
Jezus podejmuje i doprowadza do pełni Boży plan
Rodzina w dokumentach Kościoła
Sakrament małżeństwa
Ziarna Słowa i sytuacje niedoskonałe
Przekazywanie życia i wychowywanie dzieci
Rodzina i Kościół
Rozdział IV: Miłość w małżeństwie
Nasza powszednia miłość
Cierpliwość
Postawa życzliwości
Uzdrowienie zazdrości
Bez poklasku i unoszenia się pychą
Uprzejmość
Hojność
Bez przemocy wewnętrznej
Przebaczenie
Cieszyć się z innymi
Wszystko wybacza
Zaufanie
Żywi nadzieję
Wszystko przetrzyma
Wzrastać w miłości małżeńskiej
Całe życie, wszystko wspólne
Radość i piękno
Małżeństwo z miłości
Miłość, która się ujawnia i wzrasta
Dialog
Namiętna miłość
Świat uczuć
Bóg kocha radość swoich dzieci
Erotyczny wymiar miłości
Przemoc i manipulacja
Małżeństwo i dziewictwo
Przekształcenie miłości
Przyjąć nowe życie
Miłość w oczekiwaniu typowym dla ciąży
Miłość matki i ojca
Płodność poszerzona
Poznać ciało
Życie w szerokiej rodzinie
Być dziećmi
Osoby starsze
Być braćmi
Wielkie serce
Rozdział VI: Niektóre perspektywy duszpasterskie
Głoszenie dzisiaj Ewangelii rodziny
Prowadzenie narzeczonych na drodze przygotowania do małżeństwa
Przygotowanie uroczystości
Towarzyszenie w pierwszych latach życia małżeńskiego
Niektóre pomoce
Rozjaśnić kryzysy, niepokoje i trudności
Wyzwanie kryzysów
Stare zranienia
Towarzyszyć po rozpadzie i rozwodzie
Pewne skomplikowane sytuacje
Gdy śmierć wbija swoje żądło
Rozdział VII: Umocnić wychowanie dzieci
Gdzie są dzieci?
Etyczna edukacja dzieci
Wartość sankcji jako bodźca
Cierpliwy realizm
Życie rodzinne jako kontekst wychowawczy
„Tak” dla edukacji seksualnej
Przekazywanie wiary
Rozdział VIII: Towarzyszyć, rozpoznać i włączyć to, co kruche
Stopniowość w duszpasterstwie
Rozeznanie tak zwanych sytuacji „nieregularnych”
Okoliczności łagodzące w rozeznaniu duszpasterskim
Normy i rozeznanie
Logika miłosierdzia duszpasterskiego
Rozdział IX: Duchowość małżeńska i rodzinna
Duchowość komunii nadprzyrodzonej
Zjednoczeni na modlitwie w świetle Paschy
Duchowość miłości wyłącznej i wolnej
Duchowość opieki, pocieszenia i zachęty
Modlitwa do Świętej Rodziny
Przypisy

 

1. Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła. Jak wskazali Ojcowie synodalni, pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa, „pragnienie rodziny jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych i motywuje Kościół”[1]. Odpowiadające na to pragnienie „chrześcijańskie przepowiadanie dotyczące rodziny to doprawdy dobra nowina”[2].

2. Proces synodalny pozwolił podjąć refleksję nad sytuacją rodzin w dzisiejszym świecie, poszerzyć nasze spojrzenie i ożywić naszą świadomość znaczenia małżeństwa i rodziny. Jednocześnie złożoność omawianych tematów ukazała nam potrzebę dalszego, otwartego pogłębienia niektórych zagadnień doktrynalnych, moralnych, duchowych i duszpasterskich. Refleksja pasterzy i teologów, jeśli jest wierna Kościołowi, związana z rzeczywistością i twórcza, pomoże nam osiągnąć większą jasność. Dyskusje, jakie mają miejsce w środkach przekazu lub w publikacjach, czy też pomiędzy ludźmi Kościoła, przebiegają od niepohamowanej chęci zmiany wszystkiego, pozbawionej wystarczającej refleksji i ugruntowania, do postawy usiłowania rozstrzygnięcia wszystkiego za pomocą ogólnych norm lub wyciągania daleko idących wniosków z niektórych refleksji teologicznych.

3. Przypominając, że „czas jest ważniejszy niż przestrzeń”, pragnę podkreślić, iż nie wszystkie dyskusje doktrynalne, moralne czy duszpasterskie powinny być rozstrzygnięte interwencjami Magisterium. Oczywiście, w Kościele konieczna jest jedność doktryny i działania, ale to nie przeszkadza, by istniały różne sposoby interpretowania pewnych aspektów nauczania lub niektórych wynikających z niego konsekwencji. Będzie się tak działo, aż Duch nie doprowadzi nas do całej prawdy (por. J 16, 13), to znaczy, kiedy wprowadzi nas w pełni w tajemnicę Chrystusa i będziemy mogli widzieć wszystko Jego spojrzeniem. Poza tym, w każdym kraju lub regionie można szukać rozwiązań bardziej związanych z inkulturacją, wrażliwych na tradycje i na wyzwania lokalne. Ponieważ „kultury bardzo różnią się między sobą i każda ogólna zasada […] potrzebuje inkulturacji, jeśli ma być przestrzegana i stosowana w życiu”[3].

4. W każdym razie muszę powiedzieć, że proces synodalny miał w sobie wielkie piękno i wniósł wiele światła. Wyrażam wdzięczność za cały ten wkład, który pomógł mi przypatrzeć się wszechstronnie problemom rodzin na świecie. Całość wystąpień Ojców, których wysłuchałem z niezmienną uwagą, wydała mi się cennym wielościanem, ukształtowanym przez wiele słusznych trosk i pytań stawianych uczciwie i szczerze. Dlatego uznałem za stosowne napisanie posynodalnej adhortacji apostolskiej, która zebrałaby owoce dwóch ostatnich synodów o rodzinie, dołączając inne rozważania, które by mogły ukierunkować refleksję, dialog czy działanie duszpasterskie, a jednocześnie dawałyby tchnienie, bodziec i pomoc rodzinom w ich poświęceniu i w ich trudnościach.

5. Adhortacja ta nabiera szczególnego sensu w kontekście Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Po pierwsze, ponieważ uważam ją za propozycję dla chrześcijańskich rodzin, która pobudzi je do docenienia darów małżeństwa i rodziny oraz do podtrzymania miłości silnej i pełnej takich wartości jak wielkoduszność, zaangażowanie, wierność i cierpliwość. Po drugie, ponieważ pragnie ona zachęcić wszystkich, by byli znakiem miłosierdzia i bliskości tam, gdzie życie rodzinne nie jest realizowane w sposób doskonały lub nie przebiega w pokoju i radości.

6. Przedstawiając tekst, zacznę od wprowadzenia inspirowanego Pismem Świętym, które nada mu odpowiedni ton. Na tej podstawie rozważę aktualną sytuację rodzin, by stać twardo na ziemi. Następnie przypomnę pewne podstawowe kwestie nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie, by w ten sposób dać miejsce dwom centralnym rozdziałom poświęconym miłości. Z kolei ukażę niektóre drogi duszpasterskie, które służą zbudowaniu solidnych i płodnych ognisk rodzinnych według planu Bożego, a jeden rozdział poświęcę wychowaniu dzieci. Dalej zatrzymam się przy zaproszeniu do miłosierdzia i do duszpasterskiego rozpoznania wobec sytuacji, które nie odpowiadają w pełni temu, co Pan nam proponuje, a na końcu przedstawię krótko duchowość rodziny.

7. Z racji bogactwa dwuletniej refleksji, której dostarczył proces synodalny, adhortacja ta obejmuje, w różny sposób, wiele i dość różnorodnych tematów. Wyjaśnia to jej nieuniknioną obszerność. Dlatego nie polecam pośpiesznej lektury całości. Lepiej zostanie wykorzystana, zarówno przez rodziny, jak i przez osoby pracujące w duszpasterstwie rodzin, jeśli będą zgłębiały jej kolejne części lub jeśli będą szukały w niej tego, co może być potrzebne w każdej konkretnej okoliczności. Możliwe, na przykład, że małżeństwa utożsamią się bardziej z rozdziałami czwartym i piątym, że duszpasterze szczególnie zainteresują się rozdziałem szóstym, a wszyscy będą bardzo zaintrygowani rozdziałem ósmym. Mam nadzieję, że każdy, poprzez lekturę, poczuje się wezwany do troszczenia się z miłością o życie rodzin, ponieważ one „nie są problemem, są przede wszystkim szansą”[4] .

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

Reklama

Reklama