Papież odwiedził Radę Ekonomiczną

W ten sposób, jak sam wyjaśnił, chciał dodać otuchy członkom tego gremium oraz osobiście im podziękować za ich ważną pracę w nadzorze nad strukturami ekonomicznymi i administracyjnymi Stolicy Apostolskiej.

Ojciec Święty wziął udział w obradach Rady Ekonomicznej. W ten sposób, jak sam wyjaśnił, chciał dodać otuchy członkom tego gremium oraz osobiście im podziękować za ich ważną pracę w nadzorze nad strukturami ekonomicznymi i administracyjnymi Stolicy Apostolskiej. Franciszek potwierdził przy tym centralną rolę Rady w procesie reform.

Ze swej strony koordynator Rady kard. Reinhard Marx potwierdził jej pełne zaangażowanie w zainicjowane przez Papieża reformy finansowe i administracyjne. Przypomniał, że Rada poświęciła już wiele czasu i sił na ocenę i wypracowanie ewentualnych kroków mających służyć większej transparencji i skuteczniejszemu gospodarowaniu środkami Stolicy Apostolskiej.

Papież odwiedził Radę wczoraj po południu. Informuje o tym wydany dzisiaj komunikat prasowy. Można go odczytywać w kontekście niedawnych skandali związanych z wyciekiem zastrzeżonych dokumentów Stolicy Apostolskiej. Za ich opublikowanie odpowiada przed watykańskim sądem dwoje członków 8-osobowej, nieistniejącej już rady, która przygotowała grunt pod obecne reformy. Ich przestępcza działalność, jak i ujawnione dokumenty mogły nadszarpnąć zaufanie do trwających obecnie transformacji. Stąd znaczenie gestu Papieża, który w sposób jednoznaczny polecił kontynuowanie reform.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg