By nasze wspólnoty były domem i szkołą jedności

Papież na 60-lecie CELAM: potrzebujemy świętszych misjonarzy i odważniejszych budowniczych pokoju i sprawiedliwości.

Ojciec Święty przyjął 6-osobową delegację Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej CELAM. Przy tej okazji opublikowane też zostało papieskie przesłanie z okazji 60-lecia tej instytucji.

Franciszek przypomina, że priorytetem działania CELAM ma być duszpasterskie i misyjne nawrócenie, a co za tym idzie, coraz większe zaangażowanie w ruch ewangelizacyjny docierający do wszystkich środowisk i peryferii. Jest ważne – napisał Ojciec Święty – aby nasze wspólnoty były domem i szkołą jedności, pociągając do siebie zdumiewającym braterstwem, opartym na uznaniu, że wszyscy mamy jednego Ojca. Mają one – pisze dalej Papież – pomagać Kościołom Ameryki Łacińskiej, by zachowały żywą miłość do naszych ludów, uczestnicząc w ich cierpieniach i rozeznając ich złożoną sytuację, aby torować drogi równości, pokoju i sprawiedliwości.

Franciszek wskazuje też na szczególne zadania CELAM w bliskim już Roku Miłosierdzia. Wszystkich zawierza wstawiennictwu Matki Bożej z Guadalupe i prosi, aby za Jej wstawiennictwem Pan nasz Jezus Chrystus wzbudził nowych, coraz świętszych misjonarzy, a także coraz odważniejszych budowniczych pokoju i sprawiedliwości.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg