Papież: Okres przejściowy nie zawiesza prawa

W pełni obowiązujące pozostają konstytucja apostolska Jana Pawła II Pastor bonus z wniesionymi do niej z czasem poprawkami i Ogólny Regulamin Kurii Rzymskiej - wyjaśnia Franciszek w liście do kardynała sekretarza stanu Pietro Parolina.

„Reforma niektórych struktur Kurii Rzymskiej, którą zajmuje się ustanowiona przeze mnie 28 września 2013 r. Rada Kardynałów, posuwa się do przodu zgodnie z ustalonym programem” – pisze Papież w liście do kardynała sekretarza stanu Pietro Parolina. Zwraca jednak uwagę, że w międzyczasie wynikły pewne problemy, którym śpieszy zaradzić. Przypomina, że obecny okres przejściowy nie oznacza bynajmniej zawieszenia dotychczasowego prawa. Potwierdza zatem, że w pełni obowiązujące pozostają konstytucja apostolska Jana Pawła II Pastor bonus z wniesionymi do niej z czasem poprawkami i Ogólny Regulamin Kurii Rzymskiej.

Ojciec Święty podkreśla, że „przestrzeganie zwykłych norm jest konieczne, by zagwarantować uporządkowany przebieg pracy Kurii Rzymskiej i innych instytucji związanych ze Stolicą Apostolską oraz zapewnić sprawiedliwe traktowanie, także ekonomiczne, wszystkich pracowników”. Dlatego Franciszek zarządza skrupulatne przestrzeganie wspomnianych dokumentów, jak też regulaminów dotyczących osób świeckich, które pełnią funkcje w Watykanie, i zasad przyjmowania ich do pracy. W tych również ramach ma się odbywać ich przenoszenie. Konieczna jest też zawsze zgoda Sekretariatu Stanu i trzymanie się ustalonych parametrów płac – pisze Papież do kard. Parolina, zlecając mu przekazanie tych dyspozycji szefom wszystkich watykańskich urzędów. 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama