24. Światowy Dzień Chorego odbędzie się w Nazarecie

Główne obchody najbliższego, już 24. z kolei Światowego Dnia Chorego odbędą się 11 lutego przyszłego roku, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, w Ziemi Świętej, mianowicie w Nazarecie.

Dlatego w podpisanym dziś, we wspomnienie Matki Bożej Bolesnej orędziu z tej okazji Papież nawiązał do ewangelicznego opisu wesela w Kanie Galilejskiej, wybierając temat: „Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2, 5)”. Wpisuje się on „bardzo dobrze – podkreśla Ojciec Święty – w obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia”.

Franciszek zauważa, że „choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze wywołuje kryzys w ludzkiej egzystencji”. Niesie z sobą pytanie: „Dlaczego mnie to spotkało? Może prowadzić do rozpaczy. W tych sytuacjach wiara w Boga jest z jednej strony wystawiona na próbę, a jednocześnie ujawnia swą pozytywną moc. Daje ona klucz, który pozwala odkryć głęboki sens tego, co przeżywamy, pozwala nam zobaczyć, że choroba może być drogą do większej bliskości z Jezusem, który idzie u naszego boku, dźwigając krzyż. Ten klucz daje nam Maryja, Matka, która dobrze zna tę drogę”. Dlatego, jak pisze Papież, „uczta weselna w Kanie jest ikoną Kościoła: w centrum jest miłosierny Jezus, który czyni znak; wokół Niego są uczniowie, zalążek nowej wspólnoty; blisko Jezusa i Jego uczniów jest Maryja, Matka opatrznościowa i prosząca. Mamy Matkę, której oczy są czujne i dobre jak oczy Syna; Jej macierzyńskie serce jest pełne miłosierdzia”. Ojciec Święty zwraca też uwagę, że Chrystus dokonując cudu w Kanie posłużył się ludzką pomocą sług, którzy napełnili stągwie wodą. My także mamy stawać się sługami innych.

Pełny tekst papieskiego orędzia

„Ten Światowy Dzień Chorego, obchodzony uroczyście w Ziemi Świętej – pisze Papież – pomoże urzeczywistnić życzenie, które wyraziłem w Bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia: „Niech ten Rok Jubileuszowy, przeżyty w miłosierdziu, ułatwi spotkanie z judaizmem i z islamem oraz innymi szlachetnymi tradycjami religijnymi. Niech sprawi, że staniemy się bardziej otwarci na dialog, aby poznać się lepiej i wzajemnie zrozumieć. Niech wyeliminuje wszelkie formy zamknięcia i pogardy, niech odrzuci wszelką przemoc i dyskryminację” (por. Misericordiae Vultus, 23). Ojciec Święty podkreśla, że „każdy szpital czy klinika mogą być widzialnym znakiem i miejscem promowania kultury spotkania i pokoju”, a „doświadczenie choroby i cierpienia” oraz „braterska pomoc przyczyniają się do przezwyciężenia wszelkich granic i podziałów”. Jako przykład wskazuje dwie siostry zakonne, córki Ziemi Świętej, które kanonizował w maju tego roku. Św. Maria Alfonsyna Danil Ghattas „była świadkiem łagodności i jedności”. Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego Baouardy, „kobieta prosta i niewykształcona, była posłuszna Duchowi Świętemu i stała się narzędziem spotkania ze światem muzułmańskim” – pisze Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Chorego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama