Być Jego uczniem, to zgodzić się na bycie sługą

Pójście za Jezusem oznacza podjęcie swego krzyża, aby towarzyszyć mu w Jego drodze, drodze niewygodnej, która nie jest drogą sukcesu lub ziemskiej chwały - tłumaczył Ojciec Święty podczas modlitwy Anioł Pański na pl. Św. Piotra w Watykanie.

Być Jego uczniem, to zgodzić się na bycie sługą   GIORGIO ONORATI /PAP/EPA Papież namawia do pójścia za Jezusem i przyjęcia postawy sługi Papież Franciszek odniósł się do Ewangelii, w której Jezus w drodze do Cezarei Filipowej zadawał swoim uczniom pytanie: „Kim jestem?”. Ojciec Święty tłumaczył, że Jezus chce, aby ci którzy idą za nim zrozumieli, że jest On Mesjaszem pokornym i służącym.TŁUMACZENIE:
„To Sługa posłuszny woli Ojca, aż po całkowitą ofiarę swojego życia. Dlatego zwracając się do całego tłumu stwierdza, że każdy, kto chce być jego uczniem musi zgodzić się na bycie sługą, tak jak On sam stał się sługą i przestrzegł: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”(w. 35).”

Ojciec Święty namawiał, aby odrzucić mentalność, która stawia w centrum egzystencji własne „ja” i swoje interesy.TŁUMACZENIE:
„Dzięki Jezusowi jesteśmy pewni, że droga ta prowadzi do zmartwychwstania, do pełnego i ostatecznego życia z Bogiem. Postanowienie, aby pójść za Nim, naszym Panem i Mistrzem, który stał się sługą wszystkich, wymaga silnej jedności z Nim, uważnego i wytrwałego słuchania Jego Słowa, łaski sakramentów.”

Na koniec papież Franciszek zwrócił się do młodych osób z pytaniem, czy odczuwają pragnienie bezpośredniego pójścia za Jezusem. Prosił ich, aby o tym pomyśleli, modlili się i pozwolili, aby Pan do nich mówił.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama