Bądźcie żołnierzami Chrystusa

Dla chrześcijanina wybór jest jasny: wybiera sztandar Chrystusa. Chrystus jest prawdziwym Królem.

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Te słowa Pana Jezusa przypomniał Ojciec Święty, spotykając się z gwardzistami szwajcarskimi i ich rodzinami. W środę 32 nowych żołnierzy Gwardii Szwajcarskiej złoży przysięgę. Odbywa się ona zawsze 6 maja, w rocznicę śmierci 147 jej członków, którzy w 1527 r. zginęli w obronie papieża Klemensa VII. Franciszek zwrócił uwagę, że wielu ludzi w dziejach Kościoła poszło za tym Chrystusowym wezwaniem do „większej miłości”, w co wpisuje się również ofiara życia wspomnianych gwardzistów. Odpowiedzieć na nie z oddaniem znaczy „iść za Chrystusem” – wskazał Papież, nawiązując przy tym do duchowości założyciela zakonu jezuitów, do którego należy.

„W Ćwiczeniach Duchownych św. Ignacy Loyola, który za młodu był żołnierzem, mówi o «wezwaniu Króla», czyli Chrystusa, który chce budować swoje Królestwo i wybiera sobie współpracowników – mówił Franciszek. – Pan chce budować swoje Królestwo przy współpracy ludzi. Potrzebuje osób zdecydowanych i odważnych. Według św. Ignacego Chrystus Król wymaga od tego, kto chce z Nim iść, by zadowolił się tym samym pokarmem i napojem, tą samą odzieżą, co On. Wymaga od niego, by był gotowy trudzić się za dnia i czuwać nocą, bo wtedy będzie miał udział w zwycięstwie. Jednocześnie Ignacy porównuje świat do dwóch obozów wojskowych, z których jeden jest pod sztandarem Chrystusa, a drugi – szatana. Są tylko te dwa obozy. Dla chrześcijanina wybór jest jasny: wybiera sztandar Chrystusa. Chrystus jest prawdziwym Królem. On sam postępuje do przodu, a Jego przyjaciele idą za Nim. Żołnierz Chrystusa uczestniczy w życiu swego Pana. To jest też wasze powołanie: wziąć na siebie troski Chrystusa, być Jego towarzyszami”.

Ojciec Święty zachęcił gwardzistów do częstego korzystania z sakramentów, zwłaszcza Eucharystii i spowiedzi. Zalecił im codzienną lekturę Ewangelii i osobistą modlitwę, szczególnie różaniec podczas pełnienia warty, a także służbę ubogim, chorym i wszystkim, którzy potrzebują dobrego słowa.

„A w ten sposób, kiedy spotykacie ludzi, pielgrzymów, przekazujecie swoją uprzejmością tę «większą miłość», która płynie z przyjaźni z Chrystusem. Wy bowiem, gwardziści szwajcarscy, jesteście «wizytówką» Stolicy Apostolskiej! Dziękuję wam za to i do tego was zachęcam. Wiem, że wasza służba jest zobowiązująca. Kiedy są dodatkowe zadania, zawsze możemy liczyć na Gwardię Szwajcarską. Wiem o tym. Serdecznie wam dziękuję i wyrażam ogromne uznanie za wszystko, co czynicie dla Kościoła i dla mnie jako Następcy św. Piotra” – dodał Franciszek.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama