Pielgrzymi z Molise z rewizytą u Papieża

„Nie dziwię się, że papież Celestyn wrócił do was z Rzymu: brakowało mu waszej radości”. W ten sposób Franciszek żartobliwie skomentował entuzjazm, z jakim powitali go w Auli Pawła VI pielgrzymi z włoskiej diecezji Isernia-Venafro.

Była to ich rewizyta po papieskich odwiedzinach sprzed roku (5 lipca).

Ojciec Święty przypomniał, że świąteczny charakter obecnego spotkania nie powinien zaćmiewać poważnych problemów, z jakimi zmaga się włoski region Molise, na terenie którego leży wspomniana diecezja. Wymienił tu zwłaszcza bezrobocie oraz braki dotyczące opieki medycznej i społecznej.

„Wobec tej niepokojącej scenerii konieczna staje się powszechna mobilizacja, która zjednoczyłaby wysiłki ludności, instytucji, osób prywatnych i różnych środowisk obywatelskich – stwierdził Papież. – Nie można zwlekać z konkretnymi decyzjami na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, dając w ten sposób, szczególnie młodym, szansę na samorealizację przez uczciwą pracę. Trzeba zrobić coś dla młodych, znaleźć miejsca pracy, choćby drobne rzeczy, bo sami wiecie, że praca daje godność. Pomyślcie, że młody człowiek, który nie znajduje pracy, nie czuje tej godności i cierpi. Zachęcam was do poszukiwań, modlitwy i znajdywania nawet drobnych rzeczy, zwłaszcza dla młodzieży”.

Franciszek nawiązał też do innych tematów, jakie podjął przed rokiem podczas wizyty w Molise. Chodzi o nową mobilizację misyjną Kościoła lokalnego. Służy temu trwający właśnie w diecezji Isernia-Venafro Jubileuszowy Rok Celestyniański, który stanowi dla wielu okazję do pojednania się z Bogiem i bliźnimi.

„Pięknie jest się pojednać, mieć duszę pełną pokoju – zaznaczył Papież. – Wtedy w pokoju żyje też rodzina, osiedle... Tę pracę wykona łaska Boga, jeśli dalej będziemy się angażować. W ten sposób odradza się pragnienie, by nieść Jego miłość wszystkim, zwłaszcza samotnym, zepchniętym na margines, upokorzonym przez cierpienie i niesprawiedliwość społeczną oraz tym wszystkim, którzy zmęczeni ludzkimi słowami dogłębnie tęsknią za Bogiem. Ten wasz diecezjalny jubileusz jeszcze lepiej przygotowuje was do przeżywania Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, który niedawno ogłosiłem. Niech ten szczególny czas wzbudzi misyjnego ducha zwłaszcza w parafiach, gdzie kościelna komunia znajduje najbardziej bezpośredni wyraz”.

Ojciec Święty zachęcił zatem pielgrzymów z Molise do odkrycia na nowo wspólnotowego wymiaru modlitwy i Eucharystii oraz do podjęcia wysiłków na rzecz wsparcia potrzebujących i czynienia społeczeństwa bardziej otwartym, sprawiedliwym i solidarnym.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama