Religie przeciw niewolnictwu

Papież Franciszek, prymas Wspólnoty anglikańskiej abp Justin Welby oraz inni przywódcy religijni z całego świata podpisali w Watykanie wspólną deklarację wzywającą do zwalczenia raz na zawsze współczesnego niewolnictwa do 2020 r. Inicjatywa ta powstała w ramach sieci Global Freedom Network (GFN).

Deklaracja podkreśla, że współczesne niewolnictwo, którym są handel ludźmi, przymusowa praca i prostytucja, handel ludzkimi organami, a także wszelkie relacje naruszające poszanowanie dla podstawowego przekonania o tej samej równości, wolności i godności wszystkich ludzi, jest „zbrodnią przeciwko ludzkości” i powinno być za nią uznane przez każdego i przez wszystkie narody. Zapewnia o wspólnym zaangażowaniu w inspirowanie duchowych i praktycznych działań wszystkich religii i ludzi dobrej woli zmierzających do wykorzenienia współczesnego niewolnictwa.

Tekst deklaracji przed jej podpisaniem odczytał James, ofiara handlu ludźmi w Ghanie.

Jej sygnatariuszami są przedstawiciele: katolików (papież Franciszek), prawosławnych (patriarcha Bartłomiej reprezentowany przez metropolitę Emanuela z Francji), anglikanów (abp Justin Welby), żydów (rabini Abraham Skorka i David Rosen), muzułmanów (czterech imamów, w tym Mohamed Ahmed El-Tayeb z Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze, reprezentowany przez Abbasa Abdallę Abbasa Solimana), hinduistów (Mata Amritanandamayi) oraz dwóch buddystów.

Tekst deklaracji jest następujący:

„My, niżej podpisani, zgromadziliśmy się dzisiaj w ramach historycznej inicjatywy, mającej na celu podjęcie duchowych i praktycznych działań wszystkich religii i ludzi dobrej woli na całym świecie, aby do 2020 r. ostatecznie wyeliminować współczesne niewolnictwo w świecie.

W oczach Boga [wielki imam Al-Azhar użył tu słowa «religii» - KAI] każdy człowiek jest osobą wolną, czy to chłopiec czy dziewczyna, kobieta czy mężczyzna, i jest przeznaczony do życia dla dobra wszystkich w całkowitej równości i braterstwie. Współczesne niewolnictwo w formie handlu ludźmi, pracy przymusowej i prostytucji, handlu organami i wszelkich relacji, stojących w sprzeczności z przekonaniem, zgodnie z którym istoty ludzkie są równe i cieszą się tym samym prawem do wolności i godności, jest zbrodnią przeciwko ludzkości.

Zobowiązujemy się dziś do uczynienia wszystkiego, co jest w naszej mocy, w ramach naszych wspólnot i poza nimi, we wspólnej pracy na rzecz wolności tych wszystkich, którzy stali się niewolnikami i ofiarami handlu ludźmi, aby przywrócić im przyszłość. Mamy dzisiaj możliwość, świadomość, mądrość, nowatorskie pomysły i technologię, by ten ludzki i moralny nakaz zrealizować”.

Według GFN współczesne niewolnictwo jest systematycznym pozbawianiem człowieka wolności, nadużywaniem jego ciała, np. poprzez okaleczanie lub usuwanie organów, w celu osobistego lub handlowego wykorzystania. Dotyczy to obecnie co najmniej 36 mln ludzi. Zdaniem Światowej Organizacji Pracy zysk czerpany z niewolniczej pracy sięga 150 mld dolarów rocznie na całym świecie.

Global Freedom Network jest światową siecią, której celem jest eliminacja niewolnictwa i handlu ludźmi do 2020 r. Powstała  17 marca 2014 r. w Watykanie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama