Czego oczekuje papież od szczytu G20

Franciszek napisał list do Tony’ego Abbotta, prezydenta Australii, który będzie gospodarzem szczytu G20, który odbędzie się 15 i 16 listopada.

Papież prosi szefów państw, aby rezultaty ich obrad nie sprowadziły się do ogólnikowych deklaracji. Na świecie, również w krajach G20, zbyt wielu ludzi cierpi z powodu niedożywienia, rośnie liczba bezrobotnych, także wśród młodych. Może się to przyczynić do rozwoju przestępczości i terroryzmu. Do tego trzeba dodać stałe niszczenie środowiska, będące konsekwencją niepohamowanego konsumpcjonizmu – pisze papież. Wyraża on nadzieję, że szefowie państw dojdą do porozumienia, a jego rezultaty nie będą się przejawiać jedynie w indeksach giełdowych, ale także w realnej poprawie warunków życia najuboższych rodzin i eliminacji wszelkich form nierówności.

Franciszek zaznaczył, że świat oczekuje od szczytu G20 nie tylko decyzji dotyczących gospodarki, ale również szerokiego porozumienia w sprawie powstrzymania, w ramach ONZ, niesprawiedliwej agresji na Bliskim Wschodzie. Papież podkreślił, że trzeba też dążyć do eliminacji głębokich przyczyn terroryzmu, który osiągnął dziś niewyobrażalną dotąd skalę. Owe przyczyny to ubóstwo, niedorozwój i wykluczenie. Ojciec Święty przypomina, że terroryzmu nie da się zwalczyć jedynie środkami militarnymi. Trzeba się również skoncentrować na tych, którzy wspierają ugrupowania terrorystyczne politycznie, nielegalnym handlem ropą naftową, a także poprzez dostarczanie im broni i technologii.

W tym kontekście Papież dodaje, że aktualna sytuacja na Bliskim Wschodzie wznowiła dyskusja nad odpowiedzialnością wspólnoty międzynarodowej za ochronę jednostek i narodów przed agresją. Chodzi tu również o agresje, które są mniej oczywiste, ale również realne i poważne. „Mam tu w szczególności na myśli nadużycia systemu finansowego, jak owe transakcje, które doprowadziły do kryzysu w 2008 r.” – napisał Ojciec Święty w liście do prezydenta Australii, gospodarza najbliższego szczytu G20.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg