Papieskie intencje na październik

Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej.

Pierwsza z nich to: „Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata. Papież często wzywa do modlitwy o pokój. 14 września 2014 r. po niedzielnym Anioł Pański nawiązał do trwającej w Republice Środkowoafrykańskiej wojny domowej i misji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, udającej się tam celem przywrócenia pokoju i ochrony ludności cywilnej cierpiącej skutki konfliktu.

„Zapewniając o zaangażowaniu i modlitwie Kościoła katolickiego, popieram wysiłki wspólnoty międzynarodowej, która w Republice Środkowoafrykańskiej przychodzi z pomocą ludziom dobrej woli – powiedział Franciszek. – Niech jak najprędzej przemoc ustąpi dialogowi, a walczące ze sobą ugrupowania porzucą własne interesy i zaangażują się, by każdy obywatel, niezależnie od przynależności etnicznej czy religijnej, mógł współpracować w budowaniu dobra wspólnego. Niech Pan wspiera tę pracę na rzecz pokoju! Wczoraj udałem się do Redipuglia na austrowęgierski i włoski cmentarz wojskowy. Modliłem się tam za poległych w wielkiej wojnie. Liczba ofiar jest przerażająca. Mówi się o ok. 8 mln poległych młodych żołnierzy i ok. 7 mln osób cywilnych. To uświadamia nam, jakim szaleństwem jest wojna! To szaleństwo, z którego niestety ludzkość do tej pory nie wyciągnęła nauczki, bo po pierwszej była jeszcze druga wojna światowa i wiele innych, które toczą się nadal. Kiedy wreszcie czegoś się nauczymy? Zachęcam wszystkich, by patrzyli na Ukrzyżowanego Jezusa i zrozumieli, że nienawiść i zło zwycięża się przebaczeniem i dobrem, a odpowiadanie wojną potęguje tylko zło i śmierć”.

Ojciec Święty poleca nam też intencję misyjną na każdy miesiąc. W październiku mamy się modlić, aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu”. O znaczeniu tego dnia mówił Franciszek przed rokiem, 20 października 2013 r., po niedzielnej modlitwie Anioł Pański.

„Dziś obchodzimy Światowy Dzień Misyjny. Jaka jest misja Kościoła? Szerzyć na świecie płomień wiary, który Jezus zapalił w świecie: wiarę w Boga, który jest Ojcem, Miłością, Miłosierdziem. Nie prozelityzm jest metodą misji chrześcijańskiej, ale płomień rozpalający duszę, którym się dzielimy. Dziękuję wszystkim, którzy modlitwą i konkretną pomocą wspierają działania misyjne, a zwłaszcza troskę Biskupa Rzymu o szerzenie Ewangelii. W tym Dniu jesteśmy blisko wszystkich misjonarzy i misjonarek, którzy dużo pracują bez rozgłosu i oddają życie. Tak jak Włoszka Afra Martinelli, która wiele lat pracowała w Nigerii, a kilka dni temu została zabita podczas napadu rabunkowego; opłakiwali ją wszyscy: chrześcijanie i muzułmanie, kochali ją. Głosiła ona Ewangelię życiem przez dzieło, które realizowała: ośrodek kształcenia. W ten sposób rozprzestrzeniała płomień wiary, wystąpiła w dobrych zawodach! Pomyślmy o tej naszej siostrze i uczcijmy ją oklaskami, wszyscy!” – zakończył Franciszek.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama