Powołani do służby

W Bochni i Krynicy wyświęcono na diakonów 23 kleryków tarnowskiego WSD.

W kościele św. Pawła w Bochni dwunastu, a w kościele św. Antoniego w Krynicy jedenastu alumnów piątego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie zostało wyświęconych na diakona.

Towarzyszyli im przełożeni z seminarium, kapłani z rodzinnych parafii, klerycy, rodzice i najbliższa rodzina, siostry zakonne, grupy ministrantów i lektorów.

- Jak byliśmy młodsi, to tak wydawało się, że mój brat pójdzie „na księdza”. Był bardziej pobożny od nas, bardziej się pod względem religijności, wiary wyróżniał, częściej bywał w kościele, ciągnęło go do ołtarza…I poszedł do seminarium. Pięć lat zleciało w mgnieniu oka i dzisiaj cieszymy się, że w najbliższej rodzinie będziemy mieli diakona, a w przyszłości, mam nadzieję, księdza - cieszy się Jacek Stolarz, brat dk. Dominika.

W kościele św. Antoniego święceń udzielał bp Stanisław Salaterski, a w bocheńskiej świątyni św. Pawła bp Jan Piotrowski. - Dajcie ludziom swoje dłonie i swoje serca, użyczcie Bogu swoich ust do przepowiadania Ewangelii, która zawsze zwiastuje wiosnę duchowej odnowy. Miejcie czyste spojrzenie i umiłujcie modlitwę liturgii godzin - apelował do diakonów bp Piotrowski.

- Jest wielka radość i pokój serca, który przyszedł już podczas rekolekcji przed święceniami. W czasie święceń przyrzekaliśmy biskupowi posłuszeństwo. To przede wszystkim posłuszeństwo Bogu i Kościołowi. Rozumiem to przyrzeczenie jako zgodę na wolę Boga, który chce mnie prowadzić - mówi dk. Krzysztof Kutek z par. Bielcza. - Czuję się bardzo wyróżniony przez Pana Boga. Cieszę się, pomimo świadomości, że diakonat to także wejście na drogę trudu, cierpienia, wyrzeczenia. To na jednak bardziej upodabnia do Chrystusa. Podczas święceń przyrzekaliśmy żyć w celibacie. To oddanie swojej miłości na służbę Chrystusa i Kościoła. Może będą trudy, problemy, ale Jezus umocni nas swoją łaską - mówi dk. Sławomir Czub z par. Tarnów-Krzyż.  

Diakonat to pierwszy stopień sakramentu święceń. Podczas liturgii kandydaci składają przyrzeczenia m.in. posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi i jego następcom oraz życia w celibacie. Zobowiązują się do modlitwy liturgią godzin. Po udzieleniu święceń biskup powierzył każdemu diakonowi księgę Ewangelii. Wyświęceni będą mogli ją odczytywać w czasie Mszy św., a także głosić homilie.  

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg