Najazd księży na Białoruś ;)

W dniach od 24-28 lutego br. na Białorusi odbędą się VIII Mistrzostwa Europy w Halowej Piłce Nożnej wśród Kapłanów.

Mistrzostwa odbędą się na terenie diecezji grodzieńskiej. Do jej stolicy  - Lidy przybędzie ok. 200 księży z Białorusi, Polski, Austrii, Ukrainy, Chorwacji, Portugalii, Słowacji, Bośni, Rumunii, Słowenii,  Węgier, Czarnogóry, Kazachstanu – ogółem 13 drużyn.

Turniej będzie trwał 4 dni, z tym że oprócz rozgrywek przewidziano także modlitwę i program kulturalny. Sportowa impreza, która odbędzie się na Białorusi po raz pierwszy, jest objęta patronatem miejscowej Konferencji Katolickich Biskupów tego kraju. 

W przededniu rozgrywek metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz, zaznaczył, że kapłan powinien być przygotowany do swojej służby nie tylko na sposób duchowy, ale też i fizyczny, dlatego, że codzienne głoszenie Ewangelii potrzebuje wiele sił fizycznych.  Mówiąc o warunkach kapłanów pracujących na terenie Białorusi, metropolita zaznaczył: „Większość kapłanów na każdy dzień posługuje jednocześnie w kilku miejscach. Do wykonywania nawet  codziennych obowiązków kapłańskich, na przykład takich jak słuchanie spowiedzi świętej, potrzebują pewnej fizycznej wytrwałości i zdrowia”.

Mistrzostwa wśród kapłanów rozpoczną się uroczystą Mszą św. w kościele farnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie, gdzie w ciągu wszystkich dni będą gromadzić się na modlitwie przybyli goście wraz z miejscowymi wiernymi obrządku łacińskiego. 

W przeprowadzenie Mistrzostw Europy bardzo chętnie zaangażowali się miejscowe władze, niejednokrotnie udzielając wsparcia.

Poza programem rozgrywek sportowych, kapłani nawiedzą również zabytkowy zamek w miejscowości Mir na grodzieńszczyźnie, który w 2000 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Udadzą się też do miejscowości Nieświż w obwodzie mińskim, by zwiedzić odnowione zabytki, takie jak zamek, który do 1939 r. był gniazdem rodowym Radziwiłłów oraz pojezuicki kościół pw. Bożego Ciała, w podziemiach którego spoczywają zwłoki 102 Radziwiłłów.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama