Judaizm i chrześcijaństwo potrzebują siebie

Izrael bez Kościoła narażony jest na niebezpieczeństwo zamykania się w sobie a Kościołowi bez Izraela grozi niebezpieczeństwo zagubienia swych korzeni historii zbawienia. Judaizm i chrześcijaństwo potrzebują siebie nawzajem – mówił abp Stanisław Gądecki podczas wykładu otwartego w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W spotkaniu, które prowadził ks. dr Tomasz Siuda, moderator Dzieła Biblijnego w archidiecezji poznańskiej, wzięli udział ks. superintendent Jan Ostryk z Kościoła ewangelicko-metodystycznego oraz ks. prof. Bogdan Poniży z Wydziału Teologicznego UAM.

Metropolita poznański wygłosił wykład w ramach spotkań Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, nawiązujący do obchodów XVII Dnia Judaizmu. Celem wykładu było wyjaśnienie słuchaczom Dzieła Biblijnego, dlaczego Kościołowi potrzebny jest ten dzień.

Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zaznaczył, że z punktu widzenia chrześcijańskiego korzenie naszej wiary nie tkwią tylko w naszych czasach, ale i w całym Starym Testamencie. „Kościół uznaje, że początki jego wiary i wybrania znajdują się w Bożej tajemnicy zbawienia już u patriarchów, Mojżesza i proroków. Chrześcijaństwo, jego liturgia i duchowość mają w pewnym sensie swoje korzenie w judaizmie” – zwrócił uwagę metropolita poznański.

Zaznaczył, że chrześcijaństwo nie jest zastąpieniem, ale jest wypełnieniem judaizmu. Nowe przymierze jest końcową interpretacją starego przymierza. - Nie jest zawieszeniem ani zniesieniem starego, ale jest końcowym amen dla wszystkich obietnic, które zostały złożone przez Boga - stwierdził wiceprzewodniczący KEP. Podkreślił, że dzięki deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate” dzisiaj możemy bardziej odczuwać więź duchową między chrześcijanami a żydami.

Mówiąc o duchowych więzach obu religii, abp Gądecki zaznaczył, że w organizowaniu Dnia Judaizmu nie chodzi o judeizowanie chrześcijaństwa ani o chrystianizację judaizmu. Ma on kształtować atmosferę dojrzalszego dialogu, poszanowania i zrozumienia i wzajemnego ubogacenia duchowego, który ma owocować w życiu społecznym. „Dzień Judaizmu winien dawać nowe wspólne impulsy na rzecz budowania cywilizacji miłości, pokoju, sprawiedliwości społecznej i wychowania młodego pokolenia do wiary w Boga i przestrzegania Dekalogu jako fundamentu moralności” – stwierdził wiceprzewodniczący KEP.

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Jego celem jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama