Będą umowy z Kościołami ws. odpisu podatkowego

Rząd podpisze umowy z mniejszymi Kościołami i związkami wyznaniowymi ws. zastąpienia Funduszu Kościelnego dobrowolnym odpisem podatkowym - takie ustalenie zapadło podczas wtorkowego spotkania w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Resort poinformował PAP, że powołane zostaną zespoły robocze, które mają przygotować zapisy umów ws. odpisu podatkowego w wysokości 0,5 proc. "Nowe warunki, związane ze zmianą ustawy o finansach publicznych, dają możliwość przyjęcia tego mechanizmu rozliczania od 1 stycznia 2015 roku, przy możliwości przyjęcia modelu trzyletniego okresu przejściowego, ważnego dla analizy zmian sposobu finansowania Kościołów i związków wyznaniowych" - podkreślił szef MAC Michał Boni.

Henryk Kozłowski ze Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich powiedział PAP, że związki wyznaniowe otrzymają projekty umów ws. odpisu podatkowego i do piątku mają ustosunkować się do rządowej propozycji.

Sekretarz Rady Polskiej Unii Buddyjskiej lama Waldemar Zych poinformował PAP, że podczas spotkania rozmawiano także o sposobie dokonywania odpisu przez małżeństwa mieszane pod względem wyznań. Dodał, że kwestia ta będzie jeszcze analizowana.

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec powiedział PAP, że prace nad szczegółami umowy mają być poprzedzone spotkaniem prawników reprezentujących Kościoły i związki wyznaniowe. Dodał, że odbędą się także rozmowy z przedstawicielami ZUS.

Odpisowi podatkowemu sprzeciwia się Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Zwierzchnik tego Kościoła abp Sawa mówił kilkakrotnie PAP, że prawosławni nie zgadzają się na żaden odpis podatkowy i takie stanowisko przekazał premierowi i Sejmowi. "Nasi wierni w większości mieszkają na wsiach albo w małych miasteczkach, to ludzie ubodzy. Środki z odpisu byłyby niewielkie. Dlatego też musi być rekompensata, która będzie zapisana w ustawie" - podkreślał abp Sawa.

Samodzielne rozmowy z rządem ws. odpisu podatkowego prowadzi Kościół katolicki. W ubiegłym tygodniu podczas spotkania w MAC ustalono, że także ten Kościół podpisze umowę dotyczącą finansowania.

W Polsce na podstawie odrębnych ustaw funkcjonują następujące Kościoły i związki wyznaniowe: Kościół katolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół ewangelicko-augsburski, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Muzułmański Związek Religijny, Kościół katolicki obrządek bizantyjsko-ukraiński, Kościół starokatolicki mariawitów, Kościół zielonoświątkowy, Kościół polskokatolicki, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół katolicki obrządek ormiański, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół ewangelicko-metodystyczny, Kościół ewangelicko-reformowany, Kościół katolicki mariawitów, Staroprawosławna Pomorska Cerkiew RP, Kościół katolicki obrządek bizantyńsko-słowiański, Karaimski Związek Religijny.

Zgodnie z rządową propozycja o przekazaniu odpisu 0,5 proc. na wybrany Kościół lub związek wyznaniowy decydować mają obywatele w rozliczeniu PIT. Rozwiązania te mają być oparte na regulacjach dotyczących odpisu 1 proc. podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W pierwszych trzech latach po wprowadzeniu zmian państwo ma wyrównywać Kościołom i związkom wyznaniowym różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną z odpisu a wysokością dotacji z budżetu państwa przewidzianą na Fundusz Kościelny w 2013 r., waloryzowaną o wskaźnik inflacji. Po trzech latach ma nastąpić weryfikacja funkcjonowania odpisu, wtedy też możliwa będzie ewentualna zmiana jego wysokości.

Po zastąpieniu Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym Kościoły i związki wyznaniowe samodzielnie płaciłyby składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych. Płacenie składek ubezpieczeniowych przez wszystkie osoby zatrudnione w formie stosunku pracy (np. przez księży katechetów) ma się odbywać w taki sam sposób jak teraz.

Obecnie z Funduszu Kościelnego pokrywane są ubezpieczenia duchownych, którzy nie mają umów o pracę, m.in. misjonarzy i zakonników zakonów kontemplacyjnych. Fundusz Kościelny działa na mocy ustawy z 1950 roku o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych. Powstał jako rekompensata za bezprawne zagarnięcie przez państwo dóbr kościelnych na rzecz Skarbu Państwa.

Podczas wtorkowego spotkania w MAC omawiano także kwestię obecności Kościołów i związków wyznaniowych w publicznych programach radiowych i telewizyjnych.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg