Trzeba głębszego udziału w liturgii

Dzięki jedności w wierze i sakramentach można harmonizować istniejące w Kościele różnice i nimi się ubogacać – przypomniał Papież podczas spotkania z Międzynarodową Komisją ds. Tłumaczenia Mszału na Język Angielski. Obraduje ona w Rzymie z okazji 50-lecia swego istnienia.

„Prace komisji – powiedział Franciszek – przyczyniły się w sposób znaczący do świadomego, czynnego i pobożnego udziału w liturgii. Domagał się tego Sobór, a Benedykt XVI słusznie przypomniał, że udział ten musi być rozumiany w sposób jeszcze głębszy, dzięki «większej świadomości tajemnicy, która jest celebrowana, i jej związku z codzienną egzystencją» (por. Sacramentum caritatis, 52). Owoce waszej pracy posłużyły, by nadać kształt modlitwie niezliczonych katolików i wniosły też wkład w rozumienie wiary, w wypełnianie powszechnego kapłaństwa wiernych i w odnowę ewangelizacyjnej dynamiki Kościoła. Wszystko to jest bardzo ważne dla soborowego nauczania. W rzeczywistości, jak podkreślił bł. Jan Paweł II, «przez wielu ludzi orędzie Soboru Watykańskiego II było postrzegane przede wszystkim za pośrednictwem reformy liturgicznej» (Vicesimus quintus annus, n. 12)”.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg