Spotkanie Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

W Gődőlő koło Budapesztu zakończyło się trzydniowe zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej.

Wzięli w nim udział rektorzy misji katolickich, duchowni, siostry zakonne i świeccy z Anglii, Austrii, Danii, Francji, Luxemburga, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Węgier, Włoch i Polski. Obradom przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, delegat Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji.

Tegoroczny temat spotkania to „Media w przekazywaniu wiary”. Wskazano m.in. na rolę mediów w duszpasterstwie parafialnym oraz konieczność coraz bardziej profesjonalnego korzystania w ewangelizacji ze współczesnych środków społecznego przekazu. Z wielkim niepokojem zauważono zdecydowanie antykościelny charakter znacznej części mediów w Polsce, z uznaniem podkreślając jednak działalność mediów katolickich.

Obrady stały się też okazją do wymiany doświadczeń w różnych sprawach duszpasterskich. Poruszono także kwestie związane z organizacją przygotowywanej pielgrzymki duchownych do Rzymu na zakończenie Roku Wiary. Kolejne, przyszłoroczne zebranie Rady, zostanie poświęcone duszpasterstwu emigracyjnemu w kontekście współczesnych zagadnień antropologicznych.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg